U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wie Is Er Groter Dan God?

Waar kom ik nou weer mee aanzetten? Kan je het idioter bedenken? Iemand die groter is dan God! Nou ja!!

Toch denkt volgens mij de overgrote meerderheid van de christenen dat er genoeg te bedenken valt dat groter is dan God. Zaken die buiten Zijn invloedssfeer staan. Zaken waar Hij niet op kan ingrijpen.

In mijn vorig knipoogje eindigde ik met die nare omstandigheden in het leven waardoor we, als door de bliksem getroffen, gezamenlijk de handen ineen slaan om als één man God te bestoken met onze angstgebeden. Toch veranderen in de meeste gevallen die omstandigheden niet.

Vraag nou eens iemand of God ons door die kwalijke omstandigheden ook wat geleerd heeft, dan komt er een geïrriteerde reactie: ‘Daar had God niets mee te maken!’
Is dat zo?
Wist Hij het niet van tevoren?
Heeft Hij het toegelaten?
Kon Hij het niet stoppen?

Ja, God heeft er wel wat mee te maken!
Ja, God wist het van tevoren!
Ja, God heeft het toegelaten!
Ja, God had het kunnen stoppen!

Al die christelijke excuses voor God betekent dat er volgens die verdedigende gelovigen iets of iemand is die groter is dan God. Moeten we dan toch maar accepteren dat God het ook allemaal niet meer op een rijtje heeft? Nee toch?

Psalm 135:6 Yahweh doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten;

Jesaja 14:24-27 Yahweh Zebaoth heeft gezworen: Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zo zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen: ……… Dit is het besluit dat gemaakt is over de hele aarde, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want Yahweh Zebaoth heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En Zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden?

Jesaja 46:10 Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen;
Daniël 4: 34-35 Ik prees de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende, omdat Zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en Zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht; Hij doet naar Zijn wil met het heer
[de legermachten] van de hemel en de bewoners van de aarde: en niemand is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet U?

Efeze 1:11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die
in alles werkt naar de raad van Zijn wil,

Voor de gelovigen die, net als ik, er van overtuigd zijn dat we momenteel binnen het geheimenis leven heb ik die laatste tekst er ook bij geplaatst. Een kenmerk van de huidige tijd is inderdaad dat de Heer geen uiterlijke tekenen en wonderen doet. Echter, in onze tijd werkt de Heer niet uitsluitend in ons, maar in alles, naar de raad van Zijn wil.

Wie is er nou groter dan God? Niemand! Absoluut niets en niemand! God is Degene die Zijn plan met allen en alles volvoert. Die beroerde omstandigheden dan? Probeer God niet te begrijpen op grond van je omstandigheden. God is midden in elke omstandigheid. Onze luxe en voorspoed verslijten we zo makkelijk voor Gods zegen. Maar komt er tegenwind, dan leert de Heer ons om ons oog weer op de echte zegen in Hem alleen te richten.

In de storm, God is er! In de hitte, God is er! In gevaar, God is er! God is er om ons hart tot overstromens toe te vullen met Zijn liefde en genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende