U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Door God Geslagene

Jesaja 53: 4 Wij hielden Hem voor een door God geslagene.

Wij hielden Christus Jezus voor iemand die door God geslagen was. Zo sterk zelfs dat het de officiële leer van de christelijke kerk is geworden. Om eerlijk te zijn, ikzelf heb jarenlang met een dergelijke verwrongen godsbeeld naar Christus gekeken. Ik heb het zelfs verkondigd als het evangelie dat Christus Jezus door God geslagen was.

Hoe dacht ik dat God in elkaar zat? Ik was er stellig van overtuigd dat God de Vader Zijn woede over Zijn Zoon uitstortte. Daarmee zou dan voldaan zijn aan de eis van Zijn gerechtigheid.

Wat voor een voorstelling had ik van God dat Hij Zich uit moest leven op Zijn Zoon om Zijn gerechtigheid voldaan te krijgen? Zoals ik het na mijn bekering geleerd had binnen de christenheid, zo heb ik dat zelf ook het grootste gedeelte van mijn christen zijn geloofd en verkondigd. Hoe?

Onze zelfbedachte ‘god’ zag ons mensen zondigen en daar kon hij niet over uit. Hij was razend! Die zondaren waren weerzinwekkend voor deze ‘god'. Zijn toorn ontvlamde en hij zocht naar wraakneming. Hij had zijn hand al toegerust tot hun verdelging. ‘Iemand moet hiervoor betalen!’, riep hij in zijn woede. ‘Hier moet straf op volgen! Er zal bloed vloeien!’.

Genesis 3:5 God weet, dat op de dag, dat jullie daarvan eten, jullie ogen geopend zullen worden, en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad.

Het was satan, de slang, die ons wijs maakte dat wij als God zouden zijn. En ja hoor! De hele godsdienstige wereld, inclusief het christendom gelooft het zonder meer. Ieder is zijn eigen godje. We denken lekker zelfstandig te zijn. Natuurlijk wel voor God, o ja. Alles voor God.

Wij spannen ons in. Wij presteren. Zit iemand ons dwars, dan worden we boos. Dat kunnen we als zelfstandig godje toch niet tolereren? De God die we dienen zien we als een afbeelding van onszelf. Daarmee hebben we onze grote (af)god gecreëerd. Dus hij wordt net als wij boos als mensen hem dwarsbomen door zonde.

Nou heeft de christenheid hier wel iets op gevonden. Gods toorn werd door Christus werk op het kruis geneutraliseerd. Zijn woede is daarmee gestild. Als we dus bang zijn voor een boze god, komt Christus daartussen staan. We schuilen achter Jezus voor de boze ‘god’.
Jesaja 53: 4 Wij hielden Hem voor een door God geslagene.

Ja, we hielden Hem daarvoor. Het was een verzinsel. Het is niet het alleenrecht van Jezus deze wereld zo lief te hebben. Alzo lief heeft God de wereld! Om die liefde te laten merken heeft Hij Zijn Zoon gezonden als beelddrager van Hem. Op het kruis, toen de woede van de mensheid op Hem afstormde (niet de woede van God), toen riep Hij:
Lukas 23:34 Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Was de rekening vereffend op het kruis, dan was vergeving hier niet meer op zijn plaats. Vergeving houdt in dat de schuld onbetaald en onverdiend toch helemaal kwijtgescholden wordt. Welke voorstelling heb ik dan nu van God?

God kijkt naar de mens en kan er niet over uit. Hij is zo smoor op ons. Hij mag jou zo intens graag dat Hij enorm bewogen is als Hij ziet wat zonde met jou doet. Hij zegt: ‘Mijn liefde voor hen drijft me ertoe om hen hiervan te redden, ook al wordt het Mijn dood.’

De wonden van Christus vertegenwoordigen dus iets wat ons persoonlijk veel meer raakt dan de genoegdoening van de wraaklust van een beledigde en tegengewerkte (af)god. Die wonden spreken van God overvloeiende rijkdom van liefde en genade. Wat een genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende