U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Godsdienst: Leer Van Boze Geesten

Godsdienst is verziekt geloof, als het al geloof is. Een levende relatie met God betekent dat je God kent als degene die jou liefheeft, die handelt met jou in genade, die jou Zijn volledige vrijheid doet genieten, die jou meeneemt in Zijn ongekende hoogten ver boven alle heerschappijen en machten.

Godsdienst kent een toornende God, die jou te grazen neemt wanneer je enigszins afwijkt, die jou regels en wetten oplegt, die jou gevangen houdt en die jou hier in het aardse laat aanmodderen vol angst voor eventuele geestelijke machten.

Het is heerlijk om te genieten van al die rijkdommen van Gods genade. Helaas dient menselijke godsdienst zich zo vaak aan, dat we daar ook aandacht voor vragen. Dat is niet om te oordelen over personen. We weten dat God ook Zijn liefde aan hen helemaal wegschenkt. Het gaat er echter om dat we godsdienst als godsdienst leren herkennen.

Joel Osteen verbiedt om varkensvlees, garnalen en schaaldieren te eten. Hij heeft blijkbaar nog geen mailtje van Petrus gekregen over Gods oordeel betreffende onreine dieren.
Handelingen 10:15 Voor de tweede keer kwam er een stem tot hem: Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden.
Handelingen 11:9 Voor de tweede keer antwoordde mij een stem uit de hemel: Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Willen we weten uit welke koker deze wettische regels voortkomen? Misschien denk je dat het God is. Dan zit je er echt helemaal naast.
1 Timotheus 4: 1-4 De Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:

Het zijn inderdaad satan en zijn demonen die dergelijke regels hebben ingesteld om zogenaamd God te dienen.
Het celibaat wordt daar ook door Paulus nog eventjes terloops bijgehaald. Daarmee zien we dat de grootste religie binnen de christenheid door satan is geïnspireerd. We kennen vanuit de huidige actualiteit de desastreuze gevolgen daarvan.

Is het niet opvallend dat leven uit Gods oneindige en onvoorwaardelijke genade betekent dat ook wij met precies diezelfde geestelijke machten te maken hebben. Wij zijn echter niet, zoals de godsdienst, onderworpen aan die geesten. Integendeel!

Christus heeft als Hoofd van de Gemeente Zijn plaats ingenomen boven alle geestelijke machten, krachten en heerschappijen.
Efeze 1: 20-22 Hij heeft Christus uit de doden opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aioon. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,

God heeft ons met Christus die hoge plaats van heerschappij over al die machten geschonken.
Efeze 2: 4-6 God heeft ons mee levend gemaakt met Christus, en heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse, in Christus Jezus,

Nu gebruikt Gods ons in Zijn genade om aan die geestelijke overheden en machten Zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken.
Efeze 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,

De geestelijke inspirator van godsdienst is dus satan en zijn geestelijke machten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het godsbeeld van godsdienst een verwrongen godsbeeld is.
De genade van God bewerkt bij levend geloof ook een relatie met die geestelijke machten. God heeft ons de positie boven deze machten geschonken, een plaats van heerschappij. God gebruikt ons juist als verkondigers aan deze machten van Zijn veelkleurige wijsheid.

In Gods plan wordt alles en iedereen bereikt met Zijn overvloeiende genade. Wij zijn een middel in Gods hand daartoe, maar ook dat verloopt via genade. We hoeven ons brein dus niet suf te piekeren over hoe we dit tot stand moeten brengen. God doet het gewoon uit genade. Wat een rijkdom!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende