U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

In Het Diepe Duiken

Denk je eens in dat je op een hete zomerdag in een buitenbad op de hoge springplank staat. Je kijkt naar beneden en het enige wat je vanaf die hoogte kan zien is mist. Nou vertelt iemand, die jij voor de volle honderd procent vertrouwt, dat het water daar beneden heerlijk verfrissend is. Hij verzekert je dat jij met volle teugen zult genieten van dat heerlijke water als je erin duikt.

Je springt! Daar is dat water! O, het is echt net zo verrukkelijk als dat men gezegd had! Heerlijk!

Dit hele plaatje moet je nou eens goed over doordenken. Was het nou jouw beslissing om te springen waardoor dit water een werkelijkheid werd? Kwam het plotseling tot leven toen jij sprong?

Het feit is dat het water er gewoon was, of je nou wel of niet sprong. Jij zorgde er niet voor dat het er plotseling was omdat jij erin geloofde! Met jouw sprong van die duikplank veranderde je totaal niets aan de verrukkelijke conditie van het water!

Wat wel een gevolg van jouw daad was, is dat jij vanaf dat moment er ook van genoot! Het water en de verrukkelijke conditie van dat water was per definitie een werkelijkheid! In jouw ervaring werd het echter pas een werkelijkheid toen je er ook daadwerkelijk indook.

Nu kom ik met de vergelijking:
Wat Jezus heeft gedaan voor de hele mensheid is een voldongen feit. Dat is de werkelijkheid! Het is beslist niet ons geloof dat dit pas werkelijk maakt! Het was allang de werkelijkheid, nog voordat jij en ik er ook in geloofden! Ons geloof maakt Zijn werk niet tot een werkelijkheid! Geloof stelt ons in staat om van die werkelijkheid van het volbrachte werk ook te genieten.

In het christendom leeft ten onrechte de gedachte dat onze zonden vergeven worden wanneer we gaan geloven. Men denkt ten onrechte dat we verzoend worden met God wanneer we gaan geloven. De stellige prediking is ten onrechte dat alles wat verband houdt met onze redding pas plaatsvindt zodra we geloven.

Het christendom spant daarmee het spreekwoordelijke paard achter de wagen. We mogen geloven in iets dat al lang en breed de werkelijkheid is! Het wordt niet pas werkelijk omdat wij geloven! Het geloof stelt ons simpelweg in staat om optimaal te genieten van de werkelijkheid die allang dankzij Christus volbrachte werk een feit is.

Ondanks al haar prediking over het kruis suggereert de christelijke kerk toch dat dit werk van Christus onvoldoende was. Wat in de evangelische benadering ten onrechte als de werkelijke oorzaak van verandering in een mensenleven wordt voorgesteld is de belijdenis van ons geloof!

De Bijbelse waarheid is dat alles door Christus zelf tot stand is gebracht! Toen Hij het uitriep: ‘Het Is Volbracht!’, toen sprak Hij de volle, volle waarheid! Christus bedoelde met die uitspraak echt niet dat Hij nog eventjes geduldig moest wachten totdat wij dit werk zouden voltooien met ons geloof.

Handelingen 13:38 Zo zij jullie dan bekend, mannen broeders, dat door Hem [Christus] aan jullie vergeving van zonden verkondigd wordt;
Vergeving van de zonden kan verkondigd worden omdat Christus dit reeds bewerkt heeft.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Voor de hele wereld is het reeds uitgedelgd, weggenomen.

2 Corinthe 5:19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.
Wij mogen het woord doorgeven: De wereld is met God verzoend!
1 Johannes 2:2 Hij [Christus] is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.

Het water is er. Het water is verrukkelijk. Wie duikt geniet er ook van. Daartoe schenkt God uit genade ons het geloof.
Efeze 2:8 Door genade ben je gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, om in Hem te geloven,

We creëren geen redding, geen vergeving of verzoening als we geloven. Dat is allemaal reeds een voldongen feit. Maar God schenkt geloof om in dat diepe te springen en te genieten van het heerlijke water. Geniet ervan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende