U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade & Zonde

Ik kan me goed indenken dat gelovigen, die in hun praktijk voortdurend hun volle aandacht op de zonde gericht houden ten einde daar niet in te trappen, behoorlijk gechoqueerd zullen zijn door mijn vorig knipoogje. Misschien is jullie conclusie zelfs wel dat ik mensen aanmoedig tot zondigen.

Hier volgt een ijzersterk citaat van Martyn Lloyd Jones, die dit tegenvuur blijkbaar ook kende:
‘De ware prediking van het reddend evangelie van genade alleen leidt er altijd toe dat deze beschuldiging ertegenin gebracht kan worden. Er bestaat simpelweg geen betere toetsing of iemand het reddend evangelie van het Nieuwe Testament verkondigt dan deze, dat sommige mensen het verkeerd opvatten en verkeerd interpreteren.

Zij horen erin dat de boodschap hierop neerkomt dat, omdat je nu eenmaal uit genade alleen gered bent, het er helemaal niet meer toe doet wat je ook doet. Je kan dus gewoon doorgaan met net zoveel te zondigen als je maar wenst, want daardoor zal de heerlijkheid van Gods genade alleen maar nog meer toenemen.
Als mijn prediking en voorstelling van het reddend evangelie dit mogelijk misverstand niet oproept, dan is het blijkbaar niet het evangelie!

Is de verkondiging van genade en genade alleen de oorzaak van het leven ‘On The Wild Side Of Life’? Veroorzaakt genade een leven waarbij je met iedereen het bed in vliegt? ‘Jazeker!’, schreeuwen de ‘Werk’ verkondigers op het hardst. ‘Als je niet de grens trekt en niet waarschuwt dat je daar niet over mag, dan vraag je om ellende!’, is hun motto.

De ‘Werk’ verkondigers nemen een duidelijk standpunt in over genade: ‘Je kan ook te ver gaan met genade!’. Volgens hen levert dit ‘te ver gaan met genade’ een los leven op ten opzichte van de zonde. De jongerenkampen waar genade verkondigt wordt zouden daardoor, volgens deze ‘Werk’ verkondigers, verworden tot hoerenkampen.

‘Je kan ook te ver gaan met genade!’. Is het horrorscenario van deze ‘Werk’ verkondigers reëel? Nee, het is een absoluut bezopen idee wat nog wel altijd zijn voedingsbodem vindt bij twee verschillende soorten gelovigen:
1. Zij die angstig zijn omdat ze Christus Jezus eenvoudigweg niet vertrouwen als Hij in andere mensen werkt.
2. Zij die bang zijn dat ze hun controle over andere mensen zullen verliezen, terwijl ze feitelijk wel al beginnen te geloven dat dit genade onderwijs waar is.

‘Je kan ook te ver gaan met genade!’. Feitelijk is deze uitspraak precies hetzelfde als dat je zou waarschuwen voor een leven met Jezus met de woorden: ‘Pas op! Dat kan helemaal uit de hand lopen!’
Romeinen 5: 17 Zij, die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

Door de overvloed van genade leven we en heersen we als koningen. Dat is zomaar één van die resultaten die de Bijbel tekent als gevolg van de overvloed van genade. Het leven dat dan openbaar komt is niet zomaar leven. Het is het leven van de opgestane Christus! Vandaar dat we ook als koningen heersen.

Het echte gevaar binnen de christenheid is absoluut niet dat we te ver zouden gaan met de genade. Het echte gevaar zit hem daarin dat we niet ver genoeg gaan met de genade!
Titus 2: 11-12 De genade van God is verschenen om ons op te voeden,

Genade richt onze blik op Christus. Genade voedt ons op. Het gevolg is dat we de goddeloosheid en wereldse begeerte achter ons laten. Niet omdat we onze blik daarop richten en ertegen strijden! Dat is het ‘Werk’ evangelie. Het is omdat we erop mogen vertrouwen dat Christus Zijn leven in ons uitwerkt, zoals Hij belooft heeft. Dat is genade!

Ben je nog altijd bang dat die genade alleen geen vruchtbaar leven oplevert? Vertrouw je de opgestane Christus nog steeds je leven niet toe? Jij mag rusten in Hem en genieten van Zijn werk in jou en Hij zorgt wel voor dat vruchtbaar leven.
1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende