U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Is Er Zo Bijzonder Aan Zonde?

Zonde! In de christelijke kerk lijkt er vrijwel geen enkel onderwerp van groter belang te bestaan dan zonde! Wie of wat heeft dit onderwerp zo hoog op de kerkelijke agenda geplaatst? Nou, eigenlijk denk ik dat daar een heel simpel antwoord op is.

Afwijzing van Gods onvoorwaardelijke genade, niet alleen voor de redding maar ook voor de christelijke praktijk! De volle aandacht van het christendom hoort Bijbels gezien uitsluitend, enkel en alleen op Christus gericht te zijn. Deze afwijzing van genade brengt de kerk er echter toe om de volle aandacht nu op de zonde te richten.

Nou wordt heel vaak de conclusie getrokken dat wij, de gelovigen in onvoorwaardelijke genade voor de dagelijkse praktijk, vinden dat de zonde er totaal niet toe doet. Ik zal heel eerlijk zijn over deze gedachte: ‘Idioot! Bezopen! Faliekante onzin! Wat een larie!’.

Ik haat de zonde! Ik haat het als ik het in mijn eigen leven opmerk en ik haat het als ik het terugvind in de levens van mijn geliefden! Het loon van de zonde is nog altijd de dood! Daar is nog altijd niks aan veranderd!

Zonde heeft een verderfelijk effect op een persoon. Meedogenloos en in toenemende mate berooft het ons van het genot van al het goede dat we in het Leven van de opgestane Christus ontvangen hebben. Leegheid en zinloosheid zijn de enige emoties die overblijven.

Waarom heeft de kerk de volle aandacht van Christus afgehaald en op de zonde gericht? Wanneer wij precies zo over zonde zouden denken zoals God over zonde denkt, dan zou de zonde die ereplaats niet ontvangen. Het heeft het echter ontvangen omdat de christelijke kerk anders denkt over zonde dan God.

Hoe bekijkt de christelijke kerk zonde? Men bekijkt het door de ethische bril die de mens heeft opgezet nadat ze van de boom van de kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Het was de vrucht dat de mens kennis kreeg over goed en kwaad. Men kreeg een ethisch oordeel.

Het ethisch oordeel maakt dat men de dienst aan God niet meer uitsluitend kan zien als dat men simpel op Christus gericht is en Zijn genade laat werken. Het ethisch oordeel maakt dat men de dienst aan God ziet als zien op zonde als een kwaad dat bestreden moet worden.

Godsdienstige praktijk komt daardoor ook neer op: Het morele oordeel, zonde is slecht! Men moet er dus goed op letten om het te kunnen ontwijken. We oordelen daardoor elkaar en onszelf op grond van de morele gevolgen in het gedrag. We bekijken elkaar en onszelf dan ook voortdurend op basis van een juridisch gevoel van onschuld tegenover schuld.

Vader God bekijkt de zonde niet door de ethische lens. Voor Vader zit er niets juridisch aan de zonde. Hij treedt dan ook niet voor ons op als Rechter. Hij bekijkt het als de Arts die ons geestelijk welzijn op het oog heeft.

God staat echt niet te kokhalzen als Hij jou ziet zondigen. Hij walgt niet van jou! God deinst ook niet terug voor de zonde, zoals Superman dat doet als die met Kryptonite wordt geconfronteerd.

God heeft al lang en breed overwonnen! Ja, je leest het goed, God heeft al lang en breed overwonnen! God kijkt naar de zonde als iets dat al lang en breed is overwonnen! Het werk is reeds volbracht! Nee, God is niet in het minst geïntimideerd door zonde!

Kijk, zo kijkt God naar de zonde en als wij nou ook zo naar de zonde kijken komt de volle aandacht weer op de levende Christus terecht. Dan staan we weer op die basis van genade. Maar christenheid zou geen christenheid zijn als ze voor hun onbijbelse praktijk geen Bijbeltekst hadden. Daar komt die:
Habakuk 1: 13 U, die te rein van ogen bent om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen,

De christenheid denkt veel te vaak net als Habakuk. Men denkt: ‘God is zo moreel rein dat als Hij ons ziet zondigen Hij als de wiederse weerga moet maken dat Hij wegkomt. Daar moet Hij absoluut geen contact mee hebben’.

O! Dat zit zo volkomen ernaast! VERDER ERNAAST KAN JE OOK NIET ZITTEN!

Habakuk 1: 13 U, die te rein van ogen bent om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen, waarom aanschouwt U de trouwelozen en zwijgt U, als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij?
Habakuk snapte er geen hout van. Kenmerkend zoals het christendom er ook tegenaan kijkt!

God ziet jouw en mijn zonden. Hij zet het niet op een lopen! Hij verstopt zich niet in de heilige kleerkast, hopend dat dit kwaad Hem niet zal treffen! Nee, Hij rent juist naar jou en mij toe! Hij zoekt je op om jou te laten delen in Zijn overwinning!

Vader is niet boos op je als je zondigt. Hij houdt van je en wil Zijn vrijheid met jou delen. Echte bevrijding van al dat kwaad dat je leven zo verwoest! Hij bevrijdt, niet omdat Hij een moreel goed leven van jou eist, maar omdat Hij jou één heeft gemaakt met de opgestane Christus. Zijn weg is de weg van genade!

Geen scorebord van een oordelend Rechter. Wel overwinningsleven in de opgestane Heer!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende