U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Van Gesloof Tot Geloof

Ken je de vrucht van de Geest? Ben je ook zo enthousiast over wat vervuld zijn met Gods Geest uitwerkt? Dankzij Gods genade mogen we veel dingen kennen die gewoon openbaar komen vanuit een levend geloofsleven.

Nou zijn het juist die kenmerkende zaken die Gods Geest als vanzelf in ons uitwerkt die als een molensteen om de nek komen te hangen bij de persoon die verstrikt is geraakt in het wetticisme.

Heel duidelijke voorbeelden vind ik bijvoorbeeld het Bijbellezen en het bidden. Dit soort zaken, die zo als heel natuurlijk voortvloeien uit een leven vol genade, vormen wellicht wel de allereerste doelen waar wetticisme haar pijlen op richt.

Wetticisme grijpt met haar tentakels naar dit soort zaken, die God ons geschonken had met de bedoeling om ons plezier in onze omgang met Hem te geven. Het grijpt dit en verandert het in niets minder dan werktuigen om onze religieuze prestatiedrang op bot te vieren.

Nou is het echt niet zo dat wij God een genoegen doen door Bijbel te lezen of te bidden. Feitelijk valt er door ons zelfs helemaal niks te doen om God te plezieren. Nee, dit zijn zaken die God in ons uitwerkt om ons een plezier te doen.

Maar o, wat een ellende als deze cadeautjes van genade omgedoopt worden in het stilstaande water van dode godsdienst. Al dat leven, dat zo helemaal te gek is aan het Bijbellezen en bidden, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Het heeft geen echte inhoud meer, niet voor God en ook niet voor onze ervaring.

Bijbelstudie is dan geen vreugde meer. Het is een opdracht.

Bidden is dan geen relatie meer. Het is tot ‘een stille tijd’ verworden. Het zijn taken geworden die we ‘als goed christen’ verplicht zijn te doen, zoal een ontdeugend joch naar zijn kamer wordt gestuurd om zijn zonden te overdenken.

Ik hoop dat je me de vergelijking niet kwalijk neemt, maar eigenlijk heeft wettisch gedreven godsdienstige ijver enorm veel overeenkomsten met stiekeme slippertjes die regelmatig herhaald worden.
Okay er is wat platte bevrediging. Inderdaad! Maar hoe men die relatie ook mag benoemen, het heeft totaal niets te maken met een echt intiem kennen.

Kijk, God heeft echt veel en veel meer voor ons om te ontvangen dan een kortstondige bevrediging van één nacht.

Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Filippi 3: 8 Zeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat.

Echt God kennen in alles wat en Wie Hij is en wat Hij doet, dat biedt God ons in Zijn genade aan. Niet voor één nacht. Niet voor één week, voor een heel leven. Het is allemaal al in kannen en kruiken om ervan te genieten. We hoeven echt helemaal niks te doen om weer te genieten van wat Hij werkt en wat Hij schenkt.

Moet ik iets doen om van de heerlijke rijkdommen in Gods woord te genieten? Nee, die schatten liggen kant en klaar voor mij om te proeven. Moet ik iets doen om van de heerlijke gemeenschap met de Heer in het gebed te genieten? Nee! Hij zegt: ‘Vertel Me alles maar’.

Filippi 4: 6-7 Laat bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus.

Dat niks doen ligt ons nou juist niet. Ik zal het daarom nu eens anders zeggen. Stop met die wettische slippertjes met God! Stop met al dat gesloof voor God! Stop met je godsdienstige hyperventilatie! Kalmeer nou eens en ruik die heerlijke rozen van Zijn genade eens! Geniet daar ten volle van!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende