U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Christelijke 'Al Qaida'

De grote gevaren van Al Qaida zijn algemeen bekend. Nog altijd worden kosten noch moeiten gespaard om nieuwe terroristen te rekruteren.

Al Qaida (القاعدة betekent volgens Wikipedia in het Arabisch (al-Qā‘idah), letterlijk ‘de operatiebasis’. Het is dus de basis van waaruit men opereert, oftewel de basis van waaruit de Islam fundamentalist zijn heilige strijd voert.

Nou, in de heilige strijd staat de Islam fundamentalist niet alleen. Ook in het christendom wordt een zogenaamde heilige strijd gevoerd. Dankzij het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad denkt men al de kennis van goed en kwaad goed onder de knie te hebben. De christelijke normen en waarden, vervat in hoogwaardige ethiek, ziet men als Gods wil om na te streven.

Elk heeft n.a.v. zijn eigen ethisch inzicht zijn eigen heilige strijd van het christenleven te voeren. Men heeft het gebod aangegrepen van wat moet en van wat niet mag en ieder doet zijn uiterste best in deze zogenaamd heilige strijd.

Evenals het Islam fundamentalisme zijn eigen ‘operatiebasis’ heeft, hun ‘Al Qaida’, dat hen de richtlijnen tot het ware terrorisme aanreikt, zo heeft ook het christendom haar eigen ‘operatiebasis’, haar ‘Al Qaida’, dat haar de richtlijnen tot het christelijk terrorisme aanreikt.

Romeinen 7:11 De zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.

Letterlijk staat hier:
Als operatiebasis [Al Qaida], het gebod, heeft de zonde mij misleid en door middel daarvan gedood.

Je kan dus zeggen dat evenals de fundamentalistische Islam hun Al Qaida heeft om via een heilige strijd terrorisme te verspreiden, zo heeft het christendom haar eigen Al Qaida. Het Al Qaida van het christendom wordt hier het gebod genoemd.

Dat gebod brengt een zogenaamde heilige strijd teweeg bij de christen met als gevolg een gruwelijke terreur. Men moet dit, men moet dat. Dit mag niet en dat mag niet. Heel Romeinen 7 tekent de terroristische aanslagen in het leven van een christen met als eindresultaat de absoluut zekere geestelijke dood.

Hoe velen in de christenheid zien het niet als hun heilige strijd om naar de christelijke normen en waarden te leven? Niet alleen verplichten ze zichzelf daartoe, maar men ziet het als hun heilige plicht de ongelovige maatschappij ook onder ditzelfde juk te plaatsen.

Het christelijk Al Qaida slaat weer toe met haar terrorisme.

Gelukkig heeft God al ver voordat deze christelijke Al Qaida werd opgericht voor een absoluut alles overwinnende antiterrorisme-eenheid gezorgd. Die eenheid, dat is Gods overvloeiende genade, die door blijft stromen tot en met de allerlaatste strijd gestreden is.

We mogen nu al genieten van die rijkdommen van genade. Laat je dus niet rekruteren voor de christelijk Al Qaida. Laat je niet knechten door het gebod! Geniet van de vrijheid in Christus!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende