U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bevriende Handelsrelatie

Lukas 18:42 Je geloof heeft je gered.
Efeze 2:8 Door genade ben je gered,
Filippi 1: 29 Aan jou is de genade verleend om in Hem te geloven,
Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
1 Timotheus 4:10 De levende God, die een Redder is van alle mensen,

God werkt alles. Zijn plan is volmaakt. Dat plan gaat lukken. Daartoe schenkt Hij geloof.

Meerdere handelaren ontvingen op een dag een officieel schrijven van een bevriende relatie. Hierin werden ze uitvoerig gewaarschuwd voor een mogelijk economisch gevaar. Ook gaf hij een uitgebreide beschrijving hoe zij zelf dat gevaar kunnen ontlopen en hoe ze daarbij hebben te handelen.

Eén van de handelaren leest de brief.
Hij kent het huidige economisch klimaat en heeft daar alle vertrouwen in. Het gevaar dat volgens deze brief dreigt is volgens hem helemaal niet aan de orde. Hij beschouwt daarom de brief ook als een vervalsing en gooit het bij het oud papier.

Een andere handelaar, die ook zo’n schrijven had ontvangen, herkent het handschrift maar al te goed. Deze brief komt zonder meer van de bevriende handelsrelatie die hem ook persoonlijk had ondertekend.
Hij betwijfelt echter enorm sterk of alles wat zijn vriend hem geschreven had ook echt zo letterlijk opgevat kan worden. Daar zag hijzelf in zijn directe omgeving geen enkele aanleiding toe. Zijn twijfel brengt hem ertoe om de instructies, waarmee hij het eventueel gevaar kon ontlopen, niet op te volgen.

Daar komt nog een derde handelaar om de hoek kijken.
Deze leest de brief als een algemene verhandeling over handelsbetrekkingen. Het gevolg daarvan is dat hij de toepassing in deze brief voor zijn directe omstandigheden volledig mist. De brief doet hem dus eigenlijk niks.

Maar daar komt nummer vier al aan.
Deze herkent de handtekening en erkent tevens het gezag van de informatie. Hij leest de brief echter oppervlakkig en trekt daardoor de conclusies, die hij feitelijk zelf al voorhanden had. Als gehoorzaamheid aan het gezag van deze bevriende relatie gaat hij ijverig aan de slag. Daarbij laat hij feitelijk de uitgebreide beschrijving van hoe hij het economisch gevaar had kunnen ontlopen links liggen.

Was deze bevriende relatie God geweest, en was die brief de Bijbel geweest, en was het plan ter ontkoming aan die economische ramp de redding van alle mensen geweest, wie van de vier was dan de ongelovige geweest?

De eerste handelaar, die de brief als een vervalsing bij het oud papier gooide, moet dan de openlijke ontkenner van het Woord van God, de Bijbel, zijn. Naar de maatstaven van de christenheid is dat de ongelovige. Het probleem is dat die andere drie de christelijke ongelovigen zijn.

Hoeveel christenen vinden de Bijbel een bar en boos moeilijk boek? Is dat wellicht 99 %? Ik denk dat ik het dan heel positief inschat. Het letterlijk nemen van wat God in Zijn Woord, de Bijbel, heeft opgeschreven heet zelfs onder evangelische christenen fundamentalisme. Het is echter juist het letterlijk nemen van wat er staat, tenzij de Bijbel zelf letterlijk aangeeft dat het overdrachtelijk bedoeld wordt, wat de Bijbel zo’n duidelijk en inzichtelijk boek maakt!

De Bijbel oppervlakkig lezen? Als we zo wie zo al echt lezen, dan nog lezen we het zeer apart. Wie leest een net ontvangen brief in kleine stukjes en beetjes? Wie haalt één zin uit een brief en geeft het een leven los van het hele betoog waar het in staat? Het oppervlakkig lezen van de Bijbel leidt tot al die christelijke prestatiedrang zonder dat Gods plan van genade herkend wordt.

Komt God tot Zijn doel met die vier voorbeelden?

Helemaal! Ongeacht wat we in die vier voorbeelden bij die handelaren zien. Ongeacht wat we in de praktijk van het christendom en daarbuiten momenteel zien. Want God schenkt genade! Want God schenkt geloof! Want God schenkt redding!

Niet voor die vier voorbeelden alleen! Nee, Hij is een Redder van alle mensen! Gods plan gelukt! Lees het maar na in Zijn liefdesbrief.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende