U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Jezus, Al In Alles

In het afgelopen jaar zijn er meerdere Genade Knipoogjes langsgekomen dat ik even iets zei over de liederen die we tegenwoordig zingen. Helaas blijkt telkens opnieuw dat het gros van de opwekkingsliederen nauwelijks tot geen oog hebben voor de volheid die we in Christus hebben ontvangen.

We hebben net een Gemeenteweekend achter de rug en tijdens een speurtocht sprak ik met een broeder nog wat door over lievelingsliederen. We kwamen allebei eigenlijk tot de slotsom dat er in de Johannes de Heer bundel veel rijkere liederen stonden.

En ja, ik ben die bundel weer eens gaan doorbladeren en stuitte toen op een prachtig getuigenislied ‘Christus Al In Alles’. Johannes de Heer 145. We gaan daarvoor even terug naar de zestiger/zeventiger jaren van de vorige eeuw. De meesten zullen dat ‘Vroeger’ noemen.

Vroeger was ’t de zegen, nu is het de Heer;
Vroeger zien en voelen, nu geloof, niets meer,
Vroeger was ’t de gave, nu de Gever ’t meest;
Vroeger de genezing, nu Hij Die geneest.

Koor:
Christus al in alles, Hij alleen, daar wil ‘k heen;
Enig alles Jezus, Jezus, Hij alleen.

Vroeger was ’t een pogen, nu een rust in Hem;
Vroeger twijf’len, dralen, nu volg ik Zijn stem,
Vroeger hield ik Jezus, nu houdt Hij mij vast;
Vroeger angstig zorgen, nu draagt Hij mijn last.

Vroeger was ’t mijn werken, nu Zijn werk in mij;
Vroeger half gebonden, nu volkomen vrij,
Vroeger eigen plannen, nu alleen Zijn wil;
Vroeger vaak vreesachtig, nu gerust en stil.

Vroeger angstig vragen, nu steeds dankbaarheid;
Vroeger trots op ere, nu slechts need’righeid.
Vroeger hielp ik Jezus, nu gebruikt Hij mij;
Vroeger vast in vormen, nu volkomen vrij.

Vroeger op Hem hopen, nu heb’k zekerheid;
Vroeger was ik slaap’rig, nu is mijn lamp bereid.
Vroeger wilde ik sterven, nu verwacht ‘k Hem dra;
Vroeger zuchtend klagen, nu Hallelujah!

Het nu van toen is nu alweer vroeger. De taal is zo verouderd. Zoiets kan je toch niet meer zingen?
Nee? Je hebt gelijk. De opwekkingsliederen zijn veel meer eigentijds. Die taal is up to date, hoe Nederlands dat ook mag zijn. En inderdaad, de evangelische kijk op de zaak is ook 180 graden omgedraaid. Dat knalt er ook elke zondagochtend enthousiast en vrolijk uit!

Vroeger was ik zeker, nu tast ik wat rond,
Vroeger vast in Jezus, nu ben’k zonder grond;
Vroeger was ‘k een werktuig in Zijn sterke hand,
Nu zijn al mijn werken voor de Heer gestrand.

O mensen! We zijn alweer helemaal op weg voor een blij opwekkingslied die helemaal past in de hedendaagse evangelische belijdenis!

Weet je wat ik echt grandioos vind? Dat de Bijbelse waarheid dat Christus ‘Al In Alles’ is, beslist niet onderworpen is aan wat voor tijdgeest dan ook.

God gaat Zijn weg, met mij, maar ook met al die hedendaagse evangelischen die denken dat het allemaal van hun harde inspanningen voor de Heer afhangt, ja zelfs met al diegenen die gewoon ronduit verklaren dat ze zelf hun eigen weg wel bepalen.
Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in aionen! Amen.

Jezus is en blijft 'Al In Alles'.
Gods plan van soevereine genade volvoert Hij dwars door alles heen! Wat een rust! Wat een genot!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende