U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

'ZUZAMME!!!', De Zondekraag

God is liefde!
1 Johannes 4:8 God is liefde.
1 Johannes 4:16 God is liefde,

God heeft definitief wereldwijd afgerekend met de zonde.
Johannes 1:29 Het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

God heeft definitief op persoonlijk vlak afgerekend met de zonde
Romeinen 6: 2 Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?

Toch duikt vrijwel de gehele godsdienstige christenheid met alle macht in de eigen strijd tegen de zonde. Al het werk van Christus wordt van nul en generlei waarde geacht, want wij moeten zorgen niet te zondigen.

In het denken van de godsdienst komt er nog iets bij. God wordt voorgesteld als een gruwelijk en hard mens.

Mattheus 25:24 Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had, en zei: Heer, ik wist van u, dat U een hard mens bent, die maait, waar U niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen, waar U niet hebt uitgestrooid.
Dat harde mens eist, volgens die godsdienst, dat de mens zelf zorgt niet te zondigen op straffe van hellevuur.

Wat een verachting voor deze God als de godsdienst de mens zelf aanzet heilig, rein en zondeloos te zijn. Die verachting proef je in deze parodie, maar je proeft tevens het belachelijke van dit menselijk streven.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Nee, geen eigen inspanningen meer.
1 Corinthe 15:57 God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende