U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Donor Codicil

Afgelopen Zondag heb ik een heel eind gelopen om mijn hoofd te kunnen legen. Daar ben ik soms gewoon hard aan toe omdat er in zo’n weekend veel te veel prikkels op me af komen. Onderweg zag ik verschillende borden die aan lantaarnpalen bevestigd stonden. Borden met een heel dringende oproep je organen na je overlijden beschikbaar te stellen voor medische doeleinden.

Het donor codicil kan levensreddend zijn. Toch roept juist deze mooie instelling enorm veel verzet en tegenstand op onder evangelische christenen. Die discussie ga ik hier niet aan.

Ieder gaat zijn weg met de Heer en ieder heeft in dergelijke ingrijpende beslissingen ook zijn eigen afweging. Dat mogen we bij elkaar respecteren.

Tijdens mijn wandeling drongen zich n.a.v. die borden een aantal verschillende plaatjes bij mij op.
1. Christus heeft niet een paar organen gegeven om de wereld te redden. Hij gaf alles!
2. Zelfs voor ons sterven bezitten we feitelijk niets van onszelf.
3. Verzet tegen het codicil bij het sterven lijkt verdacht veel op het verzet tegen Gods Soevereiniteit voor ons sterven.

1. Christus heeft Zichzelf helemaal gegeven:
Mattheus 20:28 De Zoon des mensen is gekomen om Zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Markus 10:45 De Zoon des mensen is gekomen om
Zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Johannes 10:17-18
Ik leg mijn leven af om het weer te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weer te nemen;
Galaten 1: 3-4 de Here Jezus Christus, die
Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden,
Galaten 2:20 Ik leef door het geloof van de Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en
Zichzelf voor mij overgegeven heeft.
Efeze 5:2 Christus heeft ons liefgehad en
Zich voor ons overgegeven.

1 Timotheus 2: 5-6 Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
Titus 2:13-14 Christus Jezus, die
Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
1 Johannes 3:16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij
Zijn leven voor ons heeft ingezet;

2. Zelfs voor ons sterven bezitten we feitelijk niets van onszelf. In onszelf zijn we volledig onbekwaam!

Johannes 15:5 Zonder Mij [Christus Jezus] kunnen jullie niets doen.
2 Corinthe 3:5
Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,
2 Corinthe 4:7 Wij hebben deze schat in
aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:
2 Corinthe 12:9 Mijn genade is genoeg voor jou; want Mijn kracht wordt
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen.

3. Verzet tegen het codicil bij het sterven lijkt verdacht veel op het verzet tegen Gods Soevereiniteit voor ons sterven. God werkt alleen via Zijn Soevereine genade.

1 Corinthe 3:6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.
1 Corinthe 3:10
Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd,
1 Corinthe 15:10
Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.
Filippi 2:13
God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jullie werkt.
Filippi 4:13 Ik vermag alle dingen
in Hem, die mij kracht geeft.

Aan het eind van de wandeling was mijn hoofd alweer een heel eind op de rit gekomen. Hopelijk is de uwe hiermee niet van de kaart gebracht. Laten we ons verzet tegen Gods soevereine genade maar gewoon in de prullenbak gooien en simpel relaxed gaan genieten van Zijn overvloeiende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende