U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Soeverein

In Wkipedia kan je het helemaal nalezen hoe deze titel 'De Soeverein' eigenlijk nog maar enkele eeuwen in onze geschiedenis gehanteerd wordt. In de allereerste plaats had het betrekking op prinsen en vorsten. In 1813 aanvaardde Koning Willem 1 de soevereiniteit.

Die tijd lijkt wel al oneindig lang achter ons. In de grondwet is de macht of heerschappij van onze vorstin vastgelegd. Misschien zou je beter kunnen zeggen dat de inperking van de macht en heerschappij van onze vorstin grondwettelijk is vastgelegd.

Er is nog een zekere soort van samenwerking van het vorstenhuis met de gekozen regering. De vorstin mag echter nooit en te nimmer politieke oftewel heersende invloed uitoefenen op welk politiek proces dan ook.

De Bijbelse soevereiniteit van God blijkt wellicht het duidelijkst uit de volgende teksten:

1 Kronieken 29:11 Van U, o Yahweh, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Yahweh,
Handelingen 17:25 God laat Zich niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, omdat Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.
Romeinen 11:36 Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:

1 Corinthe 8:6 Er is maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.
Efeze 4:6 Eén God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
Colosse 1:16-17 In Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

De Soeverein’ als titel is historisch onze taal binnengekomen via de Europese vorsten. De grote Soeverein kan zeggen dat alle dingen uit en door en tot Hem zijn. Er bestaat vrijwel geen instituut in Europa dat verder afstaat van deze omschrijving dan de Europese vorstenhuizen. Alles is vrijwel symbolisch geworden. Er is nog geen grammetje invloed.

Ja, onze Koningin Beatrix heeft als constitutioneel vorst nog iets van doen met het samenstellen van een nieuw kabinet. Zij gaf informateur Lubbers de opdracht de mogelijkheden van een meerderheidskabinet af te tasten. Hij kwam met een minderheidskabinet en gaf als verklaring dat de spelregels tussendoor even gewijzigd waren.

De Koningin vroeg bij monde van diezelfde informateur Lubbers vanwege de verwikkelingen bij het CDA om een tijdelijke afkoelingsperiode. Dit werd door de drie onderhandelende partijen verachtelijk van de hand gewezen.

De onderhandeling waren vastgelopen en dus liet de Koningin zich opnieuw door alle fractieleiders informeren. Dwars door deze informatie heen kwamen de drie onderhandelende partijen de pers inlichten dat ze weer doorkonden. Daarbij werd de Koningin volkomen gepasseerd en zelfs geschoffeerd.

Nu is alles weer driftig in onderhandeling en mag de Koningin vandaag op Prinsjesdag de troonrede voorlezen. Nou, herkennen we daar nog iets van de ooit zo soevereine vorst terug? Ik zou haast zeggen: ‘Het kan niet triester!’. Het kabinet dat naar huis gestuurd is en niet gerechtigd is belangrijke beslissingen te nemen bepaalt wat zij deze dag mag vertellen. Lang leve de Koningin!

Soms denk ik dat wij gelovigen God ook zo zien. Ja, Hij is Soeverein. Koning der koningen. Kijk maar eens naar de Koningin op Prinsjesdag! Dan zitten we er toch ook allemaal eerbiedig bij? We vinden dat dan toch ook een mooie ceremonie? God als ceremonie, want zo kennen we toch ook onze soeverein?

Nee, van God is niets constitutioneel afgepikt. Hij is en blijft uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Hij is Degene die Zijn plan volvoert en Zijn plan heet met recht heerlijkheid. Onze Gelukkige God komt tot Zijn doel!

Het heerlijke feit dat God allen redt is de enige vaste grondslag voor mijn persoonlijke redding. De Bijbelse zekerheid dat Hij de zonde van de wereld wegneemt betekent rust in de wetenschap dat mijn zonden weggedaan zijn. Omdat de Bijbel de garantie geeft dat Hij de verzoening is van de hele wereld bezit ik persoonlijk zo'n groot genot aan Vaders hart!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende