U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wordt Iemand Gered Door Het Geloof?

Handelingen 16: 30-32 Hij [de gevangenbewaarder van Filippi] leidde hen [Paulus & Silas] naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij zeiden: Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zult gered worden, jij en je huis. En zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn huis waren.

Veel gelovigen lezen dit verslag heel oppervlakkig. Ze kijken naar vers 30 & 31 en concluderen dat deze gevangenbewaarder gered werd door een bepaalde handeling. Dat vroeg hij tenslotte toch ook zelf: ‘Wat moet ik doen?’ Paulus antwoord was ook niet: ‘Nee, je moet niks doen! Christus heeft het alles gedaan!’ Nee integendeel, je leest inderdaad dat deze gevangenbewaarder iets moest doen. Hij moest geloven in de Heer Jezus.

Ik had het al over een oppervlakkige lezing. Als vers 32 er nou niet achteraan was gekomen, dan hadden we, in tegenstelling tot het hele verdere onderwijs van de Bijbel over de redding, wellicht kunnen concluderen dat zijn redding de basis vond in zijn eigen beslissing voor het juiste geloof.

Wat zou dat een wanhopige grondslag zijn van je redding. Telkens opnieuw ga je je dan afvragen of je nog wel het juiste geloof bezit of dat je wel genoeg geloof bezit. Het is dan helemaal afhankelijk geworden van je eigen geweldige geloofsprestatie.

Waar zijn redding echter rotsvast in vaststond was in dat woord van God, wat ze toen tot hem gingen spreken. Dat geeft vers 32 toch wel zonneklaar aan!

Hier heb je eventjes een kleine opsomming woorden van God met ditzelfde werkwoord ‘redden’. Een geweldig plan van God ontvouwt zich gelijk met Zijn volk Israël, met de hele wereld, met alle mensen, met het verlorene en met de zondaars.

Mattheus 1:21 Hij [Christus Jezus] is het die Zijn volk zal redden van hun zonden.
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is
gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.
Johannes 3:17 God heeft Zijn Zoon … in de wereld gezonden, opdat
de wereld door Hem gered zal worden.
Johannes 12:47 Ik ben …gekomen om
de wereld te redden.
Romeinen 5:10 Wij zullen …, nu wij verzoend zijn,
gered worden, doordat Hij leeft;

Romeinen 11:26 Geheel Israël zal gered worden.
Efeze 2:5 Door genade
zijn jullie gered.
Efeze 2:8 Door genade
zijn jullie gered, door het geloof, en dat is niet uit jezelf: dat is een gave van God;
1 Timotheus 1:15 Christus Jezus is in de wereld gekomen om
zondaren te redden.
1 Timotheus 2:4 God die wil, dat
alle mensen gered worden.
Titus 3:5
God heeft, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, maar naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

Kijk, deze woorden van God geven de vaste grondslag van onze redding. Onze redding is nou juist niet om iets wat wij zouden hebben gedaan. Zelfs niet ons kleine minuscule beslissinkje kunnen we hier opvoeren. Het is niet onze geloofskracht dat ons redt. Het is de levende en opgestane Heer zelf die ons redt.

Nadat Paulus en Silas de heerlijke woorden van genade aan deze gevangenbewaarder van Filippi hadden voorgesteld had ook hij die vaste grondslag onder de voeten. Als zijn geloof voor hemzelf wellicht onduidelijk en onzeker was, mocht hij zien op het heerlijke werk dat God in Christus Jezus volvoert en zijn redding stond weer als een paal boven water.

Ook dat geloof is een cadeautje van God, wat niet uit onszelf is. Heerlijk toch! Veel evangelische gelovigen ervaren dit als een tekort van het woord van God. Ze hebben er problemen mee om geloof als een onderdeel van die rijkdommen van genade te zien. Het is juist helemaal te gek!!!!

Mijn geloof kan schudden van jawelste, maar…..
….de grondslag van mijn redding schudt nooit!
nooit!
Nooit!!

NOOIT!!!
ECHT NOOIT!!!!
ECHT HELEMAAL NOOIT!!!!!
ECHT ABSOLUUT HELEMAAL NOOIT
en te nimmer zal die grondslag meer eraan gaan!!!!! De grondslag van onze redding ligt namelijk absoluut zeker en vast in de opgestane, levende Heer, Christus Jezus!

Wat een genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende