U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Papiertje In Het Boek

Is Christus nu voor een uitgelezen groepje mensen gestorven of is Hij voor iedereen gestorven?
Nog een stapje verder. Zijn alleen gelovigen met Christus meegestorven of zijn allen met Christus gestorven?

2 Corinthe 5: 14-15 De liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat Eén voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.

Mocht je dit een kwalijke leer vinden, dan moet je bij Paulus zijn. Ik denk wel dat hij geïnspireerd dit neergeschreven heeft. Dit vers geeft ondubbelzinnig aan dat iedereen met Christus is meegestorven. Het wordt hier niet als een soort beloning op geloof getekend.

Natuurlijk is het een heerlijk feit dat wanneer je zo intens met dit blijde nieuws geconfronteerd wordt en het dan ook in geloof omarmt, je ook toekomt aan dat leven in nieuwheid van Leven. Ook dat gaat de Heer dan in jou bewerken.

We hebben een heerlijke boodschap van Gods liefde en genade die we mogen doorgeven aan elk mens. We mogen hen aanzeggen dat God in Christus vol liefde definitief heeft afgerekend met de zonde. Hij heeft ieder daarbij in betrokken, dus ook jou! Wat een liefde! Wat een genade!

Om deze boodschap van eenheid in Christus duidelijk uit te leggen gebruikt Watchman Nee in zijn boek ‘Het Normale Christelijke Leven’ op badzij 32 een heel mooi voorbeeld:

Voorbeeld:
‘Ik herinner mij, hoe ik eens een boek opnam, er een stukje papier in legde en tot de mensen zei: “Kijkt u eens goed. Ik neem een stukje papier. Het is een apart voorwerp, dat niet bij dit boek hoort. Maar omdat ik er op het ogenblik geen bepaald doel mee heb, leg ik het in dit boek.

Daarna verzend ik het boek per post naar Shanghai. Ik breng het naar het postkantoor en het papier ligt erin. Waar blijft het papier dan? Kan het boek in Shanghai terechtkomen zonder dat stukje papier? Kan het papier achterblijven, of ergens anders terechtkomen zonder het boek? Nee!

Waar het boek heengaat, gaat het stukje papier ook heen. Als ik het boek in de rivier werp, komt het papier ook in de rivier terecht en als ik het er dan weer vlug uithaal, heb ik het papier ook weer terug. Wat het boek overkomt, dat alles moet het stukje papier ook meemaken, want het is in het boek.”

“Uit Hem is het, dat jij in Christus Jezus bent”. De Here God heeft ons zelf in Christus besloten en wat Hij met Christus gedaan heeft, dat heeft Hij met het hele menselijk geslacht gedaan. Zijn bestemming is onze bestemming.

Wat Christus is overkomen, dat hebben wij allen “in Hem” ondergaan. In Christus zijn betekent één geworden te zijn met Hem zowel in Zijn dood als in Zijn opstanding. Hij werd gekruisigd. En wij? Moeten wij God vragen ons alsnog te kruisigen? Volstrekt niet!

Toen Christus gekruisigd werd, werden wij gekruisigd en waar Zijn kruisiging heeft plaats gehad, kan de onze niet meer in de toekomst liggen. Probeert u maar eens één tekst in het Nieuwe Testament te vinden, waar staat dat onze kruisiging in de toekomst ligt. Al de betreffende teksten staan in het Grieks in de voltooide, de voor eeuwig verleden tijd.’

Tja, je kan Watchman Nee blijven citeren. Het gaat echter om het voorbeeld van het papiertje in het boek en het geweldige blijde nieuws: Eén is voor allen gestorven, dus zijn ze allemaal gestorven. Voor iedereen is er definitief afgerekend met het zondeprobleem.

Er is geen dagelijkse kruisiging nodig om alsnog af te rekenen met onze zondige praktijk. 2000 jaar terug heeft Christus daar definitief al mee afgerekend voor het hele menselijk geslacht. Dus ook voor jou! Veel genot toegewenst!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende