U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ik Beslist Zelf Over Leven Of Dood

Genesis 3:5 God weet, dat op de dag, dat jullie daarvan eten, je ogen geopend zullen worden, en jullie als God zullen zijn, kennende goed en kwaad.

De grote belofte van de slang die de hele mensheid, maar met name de godsdienstige mensheid vol toewijding heeft omarmd. De mens zou zijn eigen ‘god’ worden. Men zou een moreel ethisch onderscheid krijgen tussen goed en kwaad. Daarmee zou de mens een zelfstandige keuze kunnen maken en dus niet langer afhankelijk hoeven zijn van de ware soevereine God.

De hele christenwereld gelooft inmiddels al dat de eigen keuze die een mens maakt voor het goede het meest kenmerkende is van de christelijke godsdienst. Het kenmerkend Bijbels uitgangspunt dat je God als de ware Bron van het Leven ziet, dat Hij je leven bestuurt van begin tot eind en dat Hij alles tot een goed eind zal brengen voor de hele mensheid, wordt minachtend als een soort robotleven door deze eigen ‘goden’ afgewezen.

Zelfstandigheid is wat de duivel hier aanbood. Zelfstandigheid is het kenmerk van goddeloosheid omdat men daarmee zijn of haar eigen ‘god’ is. De christen beslist graag zelfstandig om voor God te leven. Deze ‘godheid’ heeft dat zelf in de hand en beslist dus wat men voor God nalaat en wat men voor God doet. Niet God bestuurt het leven, deze ‘godheden’ zelf besturen hun leven voor God.

De evangelische wereld gaat nog een hele stap verder in deze zelfstandigheid om ‘als god te zijn’. Zijzelf maken de keuze om voor God te leven. Zijzelf kiezen voor het leven. De grote welvaartsgoeroe Jesse Duplantis heeft inmiddels dit zelfstandig ‘god’ zijn tot het grote onderwerp van zijn evangelieverkondiging gemaakt.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Galaten 1: 6-7 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van hem, die jullie door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die jullie in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

Wat kan die Jesse doordraaien! Als ‘godheid’ heeft hij niet alleen zelf in de hand wanneer hij besluit om te sterven, nee hij is toch zeker wel een echte ‘god’?! Hij kan zelfs zelfstandig beslissen wanneer hij geboren gaat worden. Tja, natuurlijk zal hij het geestelijk leven bedoelen, maar het normale woordgebruik hier toont toch wel duidelijk de hele idiotie van dit alles aan.

Het echte blijde nieuws is niet die van de slang, die zo door de christenheid omarmd is. Het echte blijde nieuws is dat Gods plan van redding in Christus al volkomen volvoerd is. Hij heeft het leven voor elk mens bewerkt.
1 Corinthe 15:22 Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Dat blijde nieuws is een genot voor ieder. We hoeven daarvoor niet zelfstandig ons te laten leiden als een eigen ‘god’ in onze kennis van goed en kwaad. Daar lopen we toch maar in vast. Het is blij nieuws omdat het alles reeds gedaan is en omdat we daar heerlijk in kunnen rusten. Alles is genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende