U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Gaat Goed Met Mij

Ik heb veel geschreven over de autonomie, de soevereiniteit en de almacht van God. Reacties van enkele boze lezers waren het resultaat. De wetenschap dat God alle dingen in handen houdt betekent nog niet dat daarmee alles in de menselijke geschiedenis prima is. Ieder kan daar zijn eigen ellendige ervaringen over vertellen.

Er is echter zo gigantisch veel rust en vrede waar we al onze gebeurtenissen uit de hand van God aanvaarden. Pas dan komen we toe aan het ware leven in Christus. Dan heb je in de diepste ellende een enorme rijkdom en blijdschap vanwege jouw leven in Christus.

Hier volgt een heel mooi voorbeeld van zo’n leven uit de Wikipedia:

It Is Well With My Soul’ is een lied met zeer veel invloed, het is geschreven door Horatio Spafford. In de 19e en 20ste eeuw zijn er veel mensen door dit lied geïnspireerd, dit komt duidelijk terug in de muziek.

Spaffords inspiratie
Dit nummer was geschreven na verscheidene traumatische gebeurtenissen in het leven van Spafford.
Het eerste tragische moment was de dood van zijn enige zoon in 1871, deze werd opgevolgd door de grote Brand van Chicago, die hem financieel trof (hij was een succesvolle advocaat geweest).
Vervolgens gebeurde in 1873 het volgende tragische in zijn leven, hij ging naar Europa met zijn familie op S.S. Ville Du Havre, omdat hij zaken moest afhandelen had hij zijn familie vooruit gestuurd. Tijdens het oversteken van de Atlantische Oceaan kwam het schip in botsing met een ander schip en zonk het zeer snel, zijn vier dochters verdronken bij dit ongeluk. Zijn vrouw Anna overleefde dit ongeval als één van de weinigen en verzond hem een beroemd telegram: "Saved alone" ("Alleen gespaard").
Kort daarna, toen Spafford naar Europa reisde om zijn treurende vrouw te ontmoeten, werd hij geïnspireerd om deze woorden te schrijven, aangezien zijn schip de plaats passeerde waar zijn dochters waren gestorven.

Nederlandse weergave van het lied:

1. Als vrede, als een rivier, zich op mij richt,
Maar ook als het leed als golven van de zee op mij beuken;
Wat mijn lot ook mag zijn, U heeft mij geleerd dat ik mag zeggen,
Het gaat goed met mij!

2. Al doet Satan zich te goed, al komen er beproevingen,
Deze zekerheid van zegen overheerst:

Christus heeft naar mijn hulpeloze staat omgezien,
En heeft Zijn eigen bloed voor mij laten vloeien.

3. Mijn zonde, oh, wat een heerlijke gedachte!
Mijn zonde is niet gedeeltelijk maar geheel
Genageld aan het kruis, ja ik draag dat niet meer,
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel!

4. Voor mij is vanaf nu het leven alleen nog Christus.
Al zou de dood ook over me heen rollen,
Dat steekt mij niet meer, want zowel in dood als in leven
Zult U mij Uw vrede influisteren.

5. Maar, Heer, we wachten op u, op Uw komst,
De hemel, niet het graf, is ons doel;
O bazuin van de engel! O stem van de Heer!
Wat een heerlijke hoop, wat een verrukkelijke rust voor mij!

6. O Heer, laat die dag spoedig komen dat mijn geloof verandert in zien,
De wolken rollen dan terug als een boekrol;

De bazuin zal weerklinken en de Heer zal verschijnen.
En dus gaat het goed met mij!

In Christus gaat het jou goed. Geniet met volle teugen van Zijn soevereiniteit!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende