U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Blokkade Van Persoonlijke Omstandigheden

Telkens verbaast het me weer om te ontdekken dat het merendeel van de tegenwoordige gelovigen eigenlijk niet genieten van de geweldige rijkdommen van Gods genade. De niet genieters zijn ruimschoots in de meerderheid.

We mogen bidden dat hun ogen open zullen gaan en we mogen ook vertrouwen dat de Heer dat inderdaad zal doen. Uiteindelijk zal het volle genot van Christus werk het leven van elk mens vervullen. Feitelijk is alles daartoe door Christus allang tot stand gebracht.

In het vorig knipoogje overdachten we al één oorzaak waardoor de ogen van de niet genieters gesloten blijven:

Een volslagen verkeerd idee van hoe Christus met ons omgaat zorgt ervoor dat men Hem niet eens herkent!

Vandaag staan we even stil bij een volgende oorzaak: De persoonlijke omstandigheden verblinden de niet genieter voor Gods overvloeiende rijkdommen van Zijn genade.

We stonden de vorige keer al stil bij de Emmausgangers vanwege de zachte en rustige aanpak waarmee Christus Zich openbaart. Ook in ons huidige onderwerp zijn zij weer een helder en duidelijk voorbeeld.

Lukas 24: 14 Zij spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was.
Ze konden alleen maar de ellendige situatie bedenken dat hun Redder het verloren leek te hebben. Hij was hen ontvallen. Alle hoop was vervlogen. Hij was dood!
Lukas 24: 17 zij bleven met somber gelaat staan.

De Heer is er altijd bij in je leven en toch kan je met somber gelaat staan. Het hele denken wordt zo in beslag genomen door je omstandigheden, in dat denken is geen plek meer over voor de Heer, ook al is Hij je Leven.

Hij is alles voor je en Hij is er! Toch staat je gelaat somber. Je bent een niet genieter.

Deze volgelingen van de Heer liepen dan wel samen met de opgestane Heer. Het leek op hen geen invloed te hebben. Ze zonken weg in hun eigen wanhoop. Het leven was hard en het enige wat ze konden zien waren de beroerde omstandigheden.

Waren deze gelovigen kortzichtig? Nou, dat is wel het understatement van het jaar! Ze waren niet kortzichtig, ze waren stekeblind voor de heerlijke bovennatuurlijke rijkdom van dat moment.
De Heer die de dood had overwonnen en die hun leven was liep met hen de weg en zij zagen het niet!

Ze interpreteerden het leven uitsluitend vanuit hun eigen beperkt menselijk voorstellingsvermogen. Ze stonden niet meer open voor de geestelijke werkelijkheid die naast hen liep.

Jij geniet wellicht niet van al die geestelijke rijkdommen in Christus omdat jij alleen voor waar kunt houden wat je in deze wereld aan ellende meemaakt. Dat Christus je leven is beleid je in de kerk, maar je kent het niet als je huidige geestelijke werkelijkheid. Je bent blind voor al die heerlijke rijkdommen die in Christus jouw deel zijn.

Veroordeelde Christus hen voor hun onvermogen Hem te herkennen?
Lukas 24: 26-27 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

De gelovigen die alleen nog maar wanhoop en ellende konden zien werden door de Heer getrakteerd op een prachtige uitleg van het volbrachte werk. Waar hun denken stampvol was van ellende eist de Heer niet eerst dat ze dat afleggen. Hij vult dit denken nog verder met de heerlijke plannen van God en Zijn uitvoering daarvan.

Veroordeling opent geen ogen maar slaat ze dicht. God vult ons met Zijn heerlijke rijkdommen net zolang totdat de ogen opengaan en we Hem ontwaren in ons leven.
Lukas 24: 31 Hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem;
Hij was er altijd al, maar nu konden ze genieten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende