U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Rustend Ploeteren

Machtelt en ik zongen zondag mee in de samenzang. Op de beamer verscheen de tekst van het volgende couplet van Staand’ Op De Beloften. We keken elkaar aan en ontdekten dat we samen gelijktijdig ons lachen zaten in te houden om precies dezelfde twee regels.

Sinds 1974 ben ik al bekend met de genade van God voor het praktisch geloofsleven. Halverwege de jaren 90 ontdekte ik dat de genade nog verder zijn invloedssfeer heeft in je dagelijks doen en laten. Begin van onze 20e eeuw ontdekte ik de onbegrensde reikwijdte van Gods genade. Toch zongen we nog regelmatig vol enthousiasme dit hele lied mee zonder enige tegenstrijdigheid te bespeuren.

Laat ik eerst eens het couplet citeren, waarbij de twee regels waar het om draait vetgedrukt zijn:
Staand’ op de beloften van mijn Heer en God
Onderhoud ik vast en moedig Zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al
Vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Misschien dat jij helemaal niet in de lach schiet. Dat deed ik ook al die voorgaande jaren niet. Toch was ik er altijd al stellig van overtuigd dat als je de rust in Christus eenmaal gevonden hebt, je ook eens en voor altijd gestopt bent zelf hard aan de slag te gaan.

De leugen van godsdienst is venijnig. Als je de Heer lief hebt, dan onderhoud je toch zeker vast en moedig Gods gebod?
Romeinen 7: 4 Bijgevolg, mijn broeders, zijn ook jullie dood voor de wet.
Romeinen 7: 5 Toen wij in het vlees waren, werkten de zondige hartstochten, die
door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om voor de dood vrucht te dragen;
Romeinen 7: 8
Uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood.
Waar vast en moedig Gods gebod wordt onderhouden wordt de zonde geprikkeld en zal men als vanzelfsprekend geconfronteerd worden met een dode praktijk. Dat is godsdienst.

Wie rust in Jezus als zijn al in al heeft opgehouden zichzelf in te zetten voor de Heer. Christus zelf is zijn leven geworden. We kunnen het dus rustig aan Hem overlaten. Dat is echt rusten in Jezus.

Zie je de komische larie in dit couplet? De tweede regel moest blijkbaar iets met een ‘…od’ op het eind hebben. Godsdienst weet dan wel een woordje waar het mee uit de voeten kan. Het valt op dat iets dergelijks in het Engelse origineel niet voorkomt.

Standing On The Promises - Alan Jackson

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende