U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Christus: Het Leven=Jouw Leven

Christus is het Leven. Hij is jouw leven.
Johannes 1:4 In het Woord [Christus] was leven en het leven was het licht van de mensen;
Johannes 5:40 Tot Mij
[Christus] komen om leven te hebben.
Johannes 6:33 Dat
[Christus] is het brood van God, dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft.
Johannes 10:10 Ik
[Christus] ben gekomen, opdat zij leven hebben.
Johannes 11:25 Ik
[Christus] ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven,
Johannes 14:6 Ik
[Christus] ben de weg en de waarheid en het leven;
Handelingen 17:28 In Hem
[Christus] leven wij, bewegen wij ons en zijn wij,
2 Corinthe 4:10 Opdat ook
het leven van Jezus zich in ons lichaam zal openbaren.
2 Corinthe 4:11 Opdat ook
het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees zal openbaren.
Filippi 1:21
Het leven is mij Christus.

Colosse 3:3 Jouw leven is verborgen met Christus in God.
Colosse 3:4 Christus …, die
ons leven is,
1 Johannes 4:9 God heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden in de wereld, opdat wij zouden
leven door Hem.
1 Johannes 5:11 God heeft ons
het leven van de aioon gegeven en dit leven is in zijn Zoon.
1 Johannes 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft
het leven;

Alles is al consequent tot stand gebracht. God heeft een doel met jouw leven en daartoe is Christus de essentie van jouw leven. Een leven dat werkelijk in zijn volle omvang tot eer en verheerlijking van God is, dat is het leven dat Christus in jou is. Daar kan je absoluut niets verder meer aan toevoegen. Zoals ik vrijwel telkens eindig met mijn genade knipoogjes, we mogen er helemaal heerlijk van gaan genieten.

Je begrijpt wellicht al dat ik het dit keer niet laat bij die oproep tot genot. Je kan namelijk theoretisch alles telkens goed begrijpen en toch niet tot dat genot komen. Het is voor jou alsof ik over een heel andere planeet spreek, waar een heel andere cultuur heerst, waar een andere taal wordt gesproken en waar heel andere regels gelden.

Zoals in bepaalde fantasieverhalen een soort liefdesparadijs getekend wordt waar alles vrede en rust is, zo ervaar jij de Bijbelse aftekening van het leven dat Christus in jou wil werken. Je vindt het ideaal, maar het lijkt jou onbereikbaar en te fantastisch.

Is God tegen te houden om te werken in jouw leven? Je hoort het soms bepaalde mensen zeggen: ‘O, ik loop God maar voor de voeten! Hij kan niet tot Zijn doel komen met mij!’

Als we even de vergelijking van die mensen doortrekken blijkt direct het belachelijke van zo’n idee. ‘O, God is zo klein en nietig! Hij kan niets beginnen tegen zo’n imposant mens als ik!’

Het is eigenlijk te idioot voor woorden dat we zo over de almachtige en soevereine God denken. Toch gelooft vrijwel het gros van de evangelische wereld dat wijzelf met onze ‘vrije wil’ God allerlei belemmeringen kunnen opleggen en dat ook daadwerkelijk doen.

De waarheid is dat alles voor allen in Christus reeds volledig tot stand is gebracht. Als jij nu het leven in Christus kent, dan is het absoluut zeker dat Christus dat leven ook zal leven in jou. Ook dat is volkomen het pakje aan voor Christus.

2 Kronieken 30:12 In Juda bewerkte de hand van God, dat zij één van zin waren, om het gebod van de koning en van de oversten naar het woord van Yahweh te volbrengen.
Spreuken 21:1 Het hart van de koning is in de hand van Yahweh als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.
Jesaja 26:12 Yahweh, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden heeft U voor ons verricht.
Johannes 3:27 Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.
Romeinen 9:16 Het hangt niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God, die Zich ontfermt.
2 Corinthe 3:5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is het werk van God,
Efeze 2:10 Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Filippi 2:13 God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.

Alles is Gods werk en wij mogen ervan genieten. In volgende knipoogjes ga ik eens langs die rij van de niet genieters. Ja, jullie zijn nog niet van me af!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende