U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Stop Nou Eens Met Dat Stoppen Met Zonde

Ja inderdaad, we gaan nog even door op het vorig onderwerp.
We weten dan wel dat Christus resoluut heeft afgerekend met de zonde, maar ja! We willen nu toch wel graag ook nog zelf het aantal zonden in ons leven terugbrengen. Inderdaad, dat is weer zondebeheer. Het overwoekert echter zo welig de evangelische tuin, een rigoureuze renovatie is dus wel op zijn plaats.

‘Stop met die zonde!!’ Oppervlakkig klinkt het erg mooi! O, wat kan wetticisme toch heerlijk subtiel zijn.

Het klinkt prachtig in het godsdienstig oor. Ach ja, het spreekt de Bijbel dan wel tegen, ja alles wat de Bijbel leert wordt ermee onder het tapijt geveegd.

‘Stop met die zonde!!’ De klank van de oproep klinkt velen als muziek in de oren. Om een meer godvrezend leven te leiden zet men zich er dus nog wat harder voor in om slecht gedrag te veranderen en te vervangen door beter gedrag. Het draait in dat denken helemaal om het terugbrengen van het aantal zonden en het opvoeren van het aantal goede daden.

‘Stop met die zonde!!’ Al dit ‘doe het zelf’ werk heeft totaal niets met een godsvruchtig leven te maken. Godsvrucht is niet het terugdraaien van de zonden die we doen. Godsvrucht is ook niet het opvoeren van de goede daden die we doen.

1 Timotheus 3:16 het geheimenis van de godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid.

Ons godsvruchtig leven is Christus Jezus zelf. Hij is ons leven. Hij openbaart ook ten volle wie God is. Als woord betekent godsvrucht het erkennen van Gods soevereiniteit, Zijn almacht. Het is het erkennen dat God alles in handen heeft en dat niets Hem ontgaat. Dat leven bezitten we in Christus.

‘Stop met die zonde!!’ De hele oproep is een ontkenning van wie we in Christus geworden zijn. Het is een ontkenning van Christus als ons leven. Men verkoopt deze algemeen aanvaarde prediking als een oproep tot een godsvruchtig leven.
Het is echter precies het tegenovergestelde.

2 Timotheus 3:5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

‘Stop met die zonde!!’ De wettische predikers zijn als de dood voor de verkondiging van genade om uit te leven. Waarom? Omdat men ervan overtuigd is dat als je dat aan mensen verkondigt de gelovige die vrijheid helemaal niet aankan. Zij geloven namelijk letterlijk dat iemand die Christus als zijn leven erkent en uitsluitend daarvan uit leeft erop uit gaat om te zondigen!

Ik vroeg iemand die na de dienst heftig tekeer ging tegen, zoals hij het noemde, deze goedkope verkondiging van genade of hij er dan van overtuigt was dat Christus je ertoe zou kunnen brengen om overspel te plegen.

Wild keek hij me aan: ‘Dat blijkt wel!’ zei hij, ‘kijk eens gewoon om je heen hoe makkelijk men ertoe komt om dat te doen’. Voor alle zekerheid vroeg ik nog eens: ‘Zou Christus overspel plegen?’. Volmondig riep hij: ‘Jazeker!’, en liep boos weg.

Deze onmacht van Christus wordt niet letterlijk vanaf de kansel gepreekt en ik had ook niet verwacht dat het zo volmondig toegegeven zou worden. Dat is echter het letterlijke geloof dat als achtergrond dient bij de prediking: ‘Stop met die zonde!!’

We mogen genieten van het leven dat we nu in Christus ontvangen hebben. We mogen weten dat we dankzij Zijn werk nu al godsvruchtig zijn in Hem. We rusten in Hem, in de werkelijkheid van onze rechtvaardigheid in Hem. Waar je zo doordrenkt bent met Christus zelf is geen plek voor zonde.

Stop nou eens met dat voortdurend proberen te stoppen met het zondigen! Je mag volledig rusten in Hem die eens en voor altijd compleet heeft afgerekend met die zonde! Jij bent niet slecht! Jij bent heilig! Leef daaruit!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende