U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Populaire Evangelische Afgoderij

Afgoderij houdt in dat iets anders de plaats van God inneemt.
Wat blijkt er nu in onze evangelische wereld centraal te staan in de prediking?
Ons Zondebeheer!!

Waar er ook maar gesproken wordt over het geestelijke leven, daar is het primaire onderwerp: ‘Hoe gaan we om met zonden?’
Blijkbaar valt zonde dus in de categorie van evangelische afgoderij.

Je zult inmiddels wel al helemaal op scherp staan. Je tegenwerping knalt er dan ook uit: ‘We moeten wel degelijk weten hoe we de zonde kunnen overwinnen!!!’

Wat zegt de Bijbel?
Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
De zonde wegneemt.
De zonde wegdraagt.
De zonde uitroeit.
Dat heeft het Lam van God gedaan!!

Johannes gebruikt een heel radicaal werkwoord om aan te geven dat Christus de zonde van de wereld compleet vernietigt. Hij doet het helemaal teniet. Hij heeft de macht van de dood gebroken door de dood in te gaan om er weer uit op te staan!

Die Christus verdient al onze aandacht. Dat is eredienst.
Teniet gedane zonde verdient geen enkele aandacht. Dat zou namelijk afgodendienst zijn.
Romeinen 8:6 De gezindheid van het vlees [op zonde zien] is de dood, maar de gezindheid van de Geest [op Christus zien] is leven en vrede.

Overwinning over zonde is een gelopen race! Christus heeft die overwinning behaald!
Met hoe zo’n wilskracht voor de Heer jij je aandacht ook richt op de verleiding tot zonde. Die afgodendienst betekent een dood geestelijk leven. Nederlaag is jouw deel.
Richt je volle aandacht op deze grootse Overwinnaar, Christus Jezus! Die eredienst betekent leven en vrede. Overwinning is jouw deel.

Colosse 3: 1-3 Aangezien jullie met Christus opgewekt zijn, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

Waar de aandacht op Christus gericht is verliest verleiding tot zonde haar grip.

Mensen die nu nog in strijd met de moffen van de 2e wereldoorlog leven verklaren we mentaal ziek. Mensen die nog een strijd hebben te voeren met Napoleon zijn toch wel een beetje gestoord. Ben je bang dat Romeinse troepen ons Gallisch dorpje zullen binnenvallen, dan leef je niet in de werkelijke wereld.

Wie nu, na Christus overwinning, nog als een ware Don Quichotte tegen de verleidingen van de zonde gaat strijden voldoet voor de volle 100 % aan dit gestoorde plaatje van hierboven. De roem en eer van zo’n leven gaat geheel en al naar de macht van de zonde. Zo’n leven is een afgodisch leven.
Richt je oog nu op Jezus! Waar Hij centraal staat is sprake van een godvruchtig leven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende