U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Leeuwenkoning

We kunnen soms enorm teleurgesteld raken van de uitingen van ongeloof die we als christenen samen zingen, zoals de ontkenning van ontvangen genade en vergeving in het Opwekkingsnummer ‘Kom met uw genade, Heer’. Ik heb daar in Genade knipoogjes 71 al bij stilgestaan.

Dan ineens komt God zelf ons een knipoogje geven via zo iets onbetekenends als ‘The Lion King’. In één klap is de volle aandacht weer op de geweldig genade. God die vol liefde ons in Zijn armen sluit en ons toont hoe Hij Zijn wezen in ons gelegd heeft.

Heb vertrouwen! Houd moed! Houd moed!
God roept het ons toe: ‘Ik geeft jou vertrouwen! Ik schenk je het geloof! Houdt daaraan vast!’
Romeinen 4:16 Het is
alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade,
Romeinen 12:3 de mate van
het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.
Galaten 2:16 Omdat we weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het
geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet.

Galaten 2:20 Ik leef door het geloof van de Zoon van God,
Efeze 2:8 Door genade zijn jullie gered, door
het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;
Efeze 3:12 in wie
[Christus] wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof van Hem.
Filippi 1:29 Aan jullie is de
genade verleend, ….. in Hem te geloven,
Filippi 3:9 Wij blijken in Hem niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door
het geloof van Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Heb vertrouwen! Houd moed! Houd moed!
Als we in de nacht verkeren roept in ‘The Lion King’ de Levensgeest ons op om vast te houden aan dat vertrouwen, dat geloof.

Het is het geloof van Christus zelf. Hij heeft het ons geschonken. Midden in onze nacht mogen we ons daaraan vasthouden!

Hij leeft in jou! Hij leeft in mij!
Het aantal genade knipoogjes dat ik nu al besteed heb aan onze identiteit in Christus loopt inmiddels al in de tientallen. Het is door de godsdienst één van de meest ontkende waarheden van het geloofsleven. Men denkt dat men voor Hem leeft. Men denkt dat men van alles voor God moet doen.

God is echter geen eisende God!
God is een altijd schenkende God! Hij heeft jou helemaal één gemaakt met Zichzelf.

Christus leeft in jou!
Christus leeft in mij!

Waakt over alles! Alles wat we zien!
Onze God is de soevereine God.
Hij houdt alles in Zijn hand.
Hij is de gelukkige God, die Zijn geluk ook met jou en mij deelt.
Maar het betekent ook dat al Zijn liefdevolle plannen zullen gelukken!
Hij waakt niet alleen over jou.
Hij waakt niet alleen over mij.
Hij waakt over alles!

Kijk in je hart. In jouw reflectie leeft Hij in jou.
Een mooi plaatje van het Nieuwe Verbond.
2 Corinthe 3:18 Wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
Dat is zonder meer waar voor de gelovigen van het Nieuwe Verbond. Nu, in het Lichaam van Christus gaat het zelfs nog een hele stap verder. Christus is nu niet slechts een reflectie in mijn leven. Hij is mijn leven.
Colosse 3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Als Christus straks zal verschijnen, dan verschijnen wij. Waarom? Omdat Christus letterlijk ons leven is.

Zomaar even een heerlijke gedachte van genade dankzij zo’n seculier liedje uit de ‘Lion King’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende