U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zware Tijden

Je wordt niet echt blij als je tegenwoordig naar het nieuws kijkt. Nederland heeft dan haar troepen teruggetrokken uit Afganistan, maar dat land is er nog altijd beroerd aan toe. Irak is voorlopig ook nog altijd een bende. Qua oorlogen is het niet rustiger geworden de laatste jaren.

Natuurgeweld beukt erin. China, India, Pakistan en ook verschillende Oost Europese landen kampen met enorme overstromingen. Rusland heeft de grootste hitte van de afgelopen 20 jaar. De bosbranden in dat ontzaglijk grote land maken dat de lucht in Moskou vele malen over de grens van het voor de gezondheid toelaatbare heen is gegaan.

Hier in Europa lijken we financieel weer een beetje uit het dal te klimmen, maar in de trendsetter Amerika zien we alweer een tweede dip over het land beuken. Wie weet wat ons nog te wachten staat.

Het nieuws richt dan nog niet eens haar camera’s op jouw persoonlijke situatie. Je voelt het langdurige leed van je gehandicapte geliefde man of vrouw, zoon of dochter, moeder of vader als een dagelijkse gesel over je leven gaan. Het feit dat je net ontslagen bent en er voorlopig geen enkele baan in het vooruitzicht ligt. Het kan soms allemaal teveel worden.

Wat is het antwoord? Hoe komen we nu door dit soort tijden?
Ik neem het grote risico voor simplistisch uitgemaakt te worden. Ik weet het!
Het antwoord is heel eenvoudig. In feite is het gewoon het enige antwoord.
Als we door omstandigheden heengaan die ons leven bedreigen, juist dan is het nodig dat we teruggaan naar de basis. Juist dan is het belangrijk dat we onszelf een paar fundamentele vragen stellen.

1. Is er een God?
2. Is Hij almachtig?
3. Houdt Hij van me?

Ja, we praten nog steeds als volwassenen met elkaar. Ik ben me ervan bewust dat dit kinderbijbelclub-nivo lijkt.

Als alles lekker loopt dan zal je waarschijnlijk ook zo zonder nadenken ‘Ja’ antwoorden op deze drie vragen. Maar word je in die smeltkroes van beroerde omstandigheden geplaatst, dan willen onze gevoelens ons wel eens tot andere antwoorden brengen.

In goede, maar ook in slechte tijden zit God op Zijn troon als soeverein Heerser over alle zaken van deze wereld. Niets ontsnapt Zijn aandacht of gaat buiten Zijn gezag om.

Deze God heeft in Christus Jezus Zijn liefde voor ons bewezen. Hij weet ook alles over jouw baan, je hypotheek, je familieomstandigheden……
en Hij is daar midden in die omstandigheid samen met jou.

Vanuit het concentratiekamp Auschwitz schreef Corrie Ten Boom: ‘Er is geen put zo diep of Gods liefde is altijd nog dieper’. Soms zijn de omstandigheden zo beroerd, dan is al onze kennis teruggebracht tot dit enkele feit. Het is het enige wat we dan nog hebben.
Dit is echter meer dan voldoende.
Er is geen put zo diep of Gods liefde is altijd nog dieper’.

Waar is God als onze wereld in duigen lijkt te vallen? Hij is daar! Midden in de ellende is Hij daar bij jou! Immanuel! God met ons! Hij stuurt onze stappen, ook als het op een donker pad is. Kan je door het duister niet meer zien welke stap je zetten moet? Wandel in genade wil zeggen dat die soevereine God je voort leidt. Elke keer één stapje.

Het hele uitzicht voor ons, achter ons, naast ons, kan soms zo akelig zijn dat de enige blik die nog echt verlichting kan geven de blik naar boven is. Ik kan je garanderen: Dat is beslist geen slechte plek om naar op te zien.

Colosse 3: 2-3 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven, en je leven is met Christus verborgen in God.
Niet de omstandigheden zijn je leven. Christus is je leven. Als je op Hem ziet, pas dan zie je de werkelijkheid die je boven de omstandigheden uit tilt.

Colosse 2:17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende