U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gedogen - Godsdienstig Alternatief Voor Genade

Gedogen is weer helemaal hot! Zo hot dat een heel kabinet haar vingers eraan dreigt te branden.

Er komt een minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV. Juist vandaag hebben 45 leden van de CDA fractie zich fel uitgesproken tegen deze samenwerking. Het ligt allemaal niet lekker en toch komt het er.

Een heel apart unicum is echter hoe tamelijk veel evangelische christenen aanleiding vonden in deze gedoogcoalitie om een column te schrijven over de weg van genade die hierin te vinden zou zijn.

Genade en gedogen. Om deze twee uitersten op één lijn te krijgen moet je genade zien als behorend binnen de regels, normen en wetten van deze wereld. Ze moet zich daar dus echt helemaal thuis voelen. Wanneer gedogen genade zou zijn dan vindt genade haar hoogste genot in voorschriften en bepalingen die ons tot scherpe veroordelingen leiden.

Gedogen is uitsluitend mogelijk als we iets radicaal afkeuren en veroordelen. Zodra dat iets dan plaatsvindt draaien we het onze rug toe zodat we dat inslechte niet opmerken. Zodra we zeker weten dat dit gruwelijk feit gepleegd, en daarmee voorbij is, draaien we weer terug alsof er niets gebeurd is.

Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk ons Nederlands softdrugsbeleid. Zolang het spul verbouwd en op straat verkocht wordt veroordeelt de wet dit radicaal en wanneer iemand daar dan ook op betrapt wordt hangt die gegarandeerd. Is het echter binnen een coffeeshop in de handel terecht gekomen, dan kan het opeens legaal verkocht worden.

Gedogen heeft alles met wetten, regels, maatstaven en voorschriften te maken. Het heeft altijd betrekking op datgene wat radicaal veroordeeld wordt. Wettelijk bekeken is het iets of iemand waarvan men gruwt. De 45 CDA leden die nu een protest hebben ondertekent gruwen van Wilders gedrag en achten hem een gevaar voor de rechtsstaat.

De gedoogcoalitie betekent echter dat Verhagen een anti-Islam toespraak op 11 September a.s. door Wilders ten sterkste veroordeelt en afkeurt maar dat dit binnen de coalitie geen gevolgen zal hebben. Men is het met elkaar eens geworden dat men het niet met elkaar eens is.

Gedogen heeft een wet nodig. Gedogen kan niet functioneren zonder afschuw en veroordeling. Gedogen is geen in de armen sluiten vanwege de liefde voor de ander. Gedogen is gruwen van de ander, maar de andere kant opkijken.

God gedoogt niet! Van God zullen we in de Bijbel vergeefs zoeken dat Hij ons gedoogt. Nee, God heeft ons lief en sluit ons in Zijn armen.
Uitsluitend in negatieve zin komen we het werkwoord ‘gedogen’ bij God tegen. Hij zorgt dat het negatieve geen enkele grip op ons heeft.

1 Corinthe 10:13 God is getrouw, die niet zal gedogen, dat je boven vermogen verzocht wordt,
God gedoogt geen verzoeking tot zonde. Hijzelf zal dat dus voorkomen.

Psalm 55:22 Werp je bekommernis op Yahweh, Hij zal voor je zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Psalm 121:3 Hij zal
niet toelaten, dat je voet wankelt, je Bewaarder zal niet sluimeren.
God gedoogt niet dat jij wankelt. Hijzelf zal dat dus voorkomen.

Gedogen lijkt voor de godsdienstige mens wel een soort van genade. Dat komt juist omdat ze genade niet kent. Men kan dat gewoon niet anders zien als ergens gigantisch van gruwen en het dus veroordelen om dan vervolgens met de hand over het hart te strijken en het maar eventjes niet te zien.

Gedogen komen we bij de godsdienst dan ook veelvuldig tegen.
Handelingen 5:38 Nu zeg ik jullie: Laat je niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden,
Gamaliël, een wetgeleerde uit de Joodse Raad, riep de Raad op de apostelen te gedogen terwijl de Raad hen al wilde stenigen.

Dit is nou het echte gedoogbeleid in optima forma.
De hele Raad gruwde van die mensen. Maar Gamaliël stelde voor om maar even de andere kant op te kijken. De puurste vorm van godsdienst in actie.

God zag bij voorbaat Christus in jou en mij.
God gruwt niet van jou en mij.
Hij genoot bij voorbaat al van jou en mij.
Zijn liefde voor jou en mij is dan ook volkomen oprecht.
God tolereert ons niet.
Hij heeft jou en mij op het hoogste plan aan Zijn hart gebracht.
Niks gedogen. Er is namelijk totaal geen veroordeling binnen die genade waarin God jou en mij ziet.

Laat de wereld en de godsdienst dan maar gedogen. Wij mogen genieten van overvloeiende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende