U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vallen Over Woorden

Een oud stel zit heerlijk in de huiskamer van een rustig avondje samen te genieten. De man kijkt op van zijn boek naar zijn vrouw en zegt: ‘Meisje, ik ben nog altijd trots op je.’
De vrouw kijkt verdwaasd op van haar borduurwerk. ‘Hè, wat?’, zegt ze.

Ik zei dat ik trots op je ben’, schreeuwt hij nu toch maar wat harder. Haar gezicht was nu toch iets vertrokken terwijl zij schreeuwde: ‘Wat!?’
Ik ben trots op je!!’, schreeuwde de man nu de longen uit zijn lijf. ‘Nou, ik kots ook op jou!!!’, beet ze hem terug.

Het hoeft maar een heel klein verschilletje te zijn en je begrijpt elkaar totaal verkeerd. Ik heb wel eens met iemand afgesproken om de Bijbelse uitdrukkingen uitsluitend te gebruiken op de manier dat de Bijbel het doet.

Het beroerde is dat veel mensen je daardoor juist iets anders horen zeggen dan wat je letterlijk zegt omdat ze de Bijbelse inhoud van het woord missen terwijl ze overbekend zijn met het ingesleten godsdienstig gebruik van het woord.

Na een toespraak over Christus als ons werkelijke leven krijg ik een heel gesprek met een gelovige die me voor de voeten gooit dat ik uitsluitend in abstractheden spreek. Ik word nou nooit eens echt concreet.

Concreet prediken. De godsdienstige gelovige ziet zichzelf als zondaar, die niet aan de verleiding tot zondigen moet toegeven. Dat is een concreet leven voor Christus volgens de godsdienstige gelovige.

Het concrete van de Bijbel is dat wij geen zondaren meer zijn.
Romeinen 5:8 God bewijst zijn liefde ten opzichte van ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

De concrete Bijbelse waarheid is dat we vroeger zondaren was en het dus nu dankzij het werk van Christus niet meer zijn.

Het concrete van de Bijbel is dat wij niet tegen de verleiding om te zondigen hoeven te strijden omdat die strijd voltooid is.
Johannes 1:29 Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Romeinen 6:14
De zonde zal over jou geen heerschappij voeren, want je bent niet onder de wet, maar onder de genade.
De concrete Bijbelse waarheid is dat nu we onder de genade leven de zonde geen baas meer speelt over ons omdat die zonde teniet is gedaan.

Het concrete van de Bijbel is dat wij nu niet voor Christus leven maar in Christus.
Efeze 1:1 De heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn;
Efeze 2:6 God heeft ons mee opgewekt en ons mee een plaats gegeven in de hemelse,
in Christus Jezus,
Colosse 1: 2 De heilige en gelovige broeders
in Christus te Colosse:
Colosse 1:28 Om ieder mens
in Christus volmaakt te doen zijn.

Is het concreet om toch voor Christus te leven? Nee! De reden is omdat de Bijbel voor een dergelijk leven geen enkele grond geeft. De gelovige leeft altijd in Christus Jezus. Als we die plek verlaten, bijvoorbeeld omdat wijzelf dat te abstract vinden, dan plaatsen we ons op een prestatie gerichte grondslag als een soort godsdienstig christenleven. Dit suggereert dat het christenleven totaal draait om hoe wijzelf het ervan afbrengen. Wat nog erger is: Het suggereert dat het werk van Christus voor en in ons totaal onbelangrijk is.
Een leven voor Christus schreeuwt het uit: 'U, Christus, kan en mag niets in mijn leven. Ik zal het zelf wel even klaren. Ja, natuurlijk wel met de godsdienstige inkleuring dat ik dit doe voor U'.

Die oude vrouw hoorde in de lieve woorden van haar man iets volkomen verwerpelijks. Veel godsdienstige gelovigen, die uitsluitend onze prestatie voor de Heer op het oog hebben horen in de verkondiging van genade iets volkomen verwerpelijks.

We mogen hen liefhebben en bidden dat God hun ogen opent.
Efeze 1: 15-20 Daarom houd ook ik, …, niet op te danken, terwijl ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, zodat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven,

naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

Dat wordt nog heerlijk genieten voor al die godsdienstige gelovigen die nu vol afschuw zich afwenden van al dit genot.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende