U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wees Maar Niet Bang!

Ik ben asperger. Dat maakt dat emoties gigantisch met me op de loop gaan. Ik weet dat ik er dan verder niks achter hoef te zoeken. Ik ben gewoon overprikkeld, zoals dat heet.

Dit overkomt me regelmatig en deze week is het simpelweg weer helemaal mis. De emoties die me overstelpen zijn zo overweldigend dat ik er niet eens een goede omschrijving voor heb. Angst loopt dwars door vreugde en woede heen, waar tederheid en agressie elkaar bestrijden om te kussen.

Ik ben blij dat juist nu ook die video van Steve McVey langskomt over depressie. Het heeft namelijk niks met je geestelijk leven te maken. Ik schrijf dit nu zaterdagmiddag. Morgen heb ik weer een spreekbeurt. De stortvloed van emoties belemmert een rustige voorbereiding voor morgen. Nog een reden om gegarandeerd te weten dat genade dit wel recht breit.

Veel mensen ervaren zoiets als een geestelijke strijd. Dat is puur larie!! Lichamelijk ongemak is nooit geestelijke strijd. Het is goed om de werkelijkheid in Christus te kennen. Dat is geestelijke rust in lichamelijke chaos.

Wat is de werkelijkheid?

Het voorbeeld van die twee mussen, waarvan niet één dood op de grond valt zonder dat Vader het weet.
Mattheus 10:31 Wees dus niet bang: jij gaat veel mussen te boven!

De volgelingen van Jezus dachten een spook te zien op het water.
Mattheus 14:27 Jezus sprak: Hou moed, Ik ben het, wees niet bang!

Jezus vertoonde zich in al Zijn heerlijkheid samen met Mozes en Elia op de berg.
Mattheus 17:7 Jezus raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bang!

Na zijn opstanding vertoont Jezus zich aan de beide Maria’s.
Mattheus 28:10 Jezus zei tot hen: Wees niet bang!

De overste van de synagoge zag dat zijn dochtertje gestorven was.
Markus 5:36 Jezus zei: Wees niet bang, geloof alleen!

Na een geweldige wonderbare visvangst riep Simon Petrus het uit: ‘Here! Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens!’
Lukas 5:10 Jezus zei tot Simon:
Wees niet bang, van nu aan zal je mensen vangen.

De volgelingen van Jezus maakten zich zorgen wat ze eten moesten en hoe ze zich kleden moesten.
Lukas 12:32 Wees niet bang, jullie, kleine kudde! Want het heeft jullie Vader behaagd je het Koninkrijk te geven.

Bij de intocht in Jeruzalem als de koning van Israël.
Johannes 12:15 Wees niet bang, dochter van Sion, zie, je Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel.

Paulus schrok terug om te prediken in Corinthe.
Handelingen 18:9 De Here zei in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bang, spreek en zwijg niet;

Paulus dreigde op de vaartocht naar Rome met de hele bemanning schipbreuk te lijden.
Handelingen 27:24 Wees niet bang, Paulus, want jij moet voor de keizer staan; en zie, allen, die met je varen, heeft God jou geschonken.

Johannes was vol ontzag voor de majesteit van Christus.
Openbaring 1:17 Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste,

De gelovigen in de Dag des Heren hebben veel vervolging te ondergaan.
Openbaring 2:10 Wees niet bang voor hetgeen je lijden zal.

Het is inderdaad telkens de relatie van Israël en de volkeren die hier getekend wordt met de Heer. Moeten wij nu deze heerlijke bemoediging missen omdat dit niet voorkomt in de brieven aan het Lichaam van Christus.
Nee! Onze positie is nog veel en veel intiemer.

Colosse 3:3 Jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God.

Wees dus niet bang, welke uiterlijke ervaring je momenteel ook doormaakt. Het zijn zaken die je uiterlijk raken, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Colosse 2:17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende