U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Maria Met Het Onbevlekte Hart Verlakkerij

Godsdienst komt in allerlei gedaanten. Telkens opnieuw is het een corruptie van Gods blijde boodschap van genade door Christus Jezus alleen.

Eigenlijk zou ik me puur willen beperken tot Gods rijke boodschap van genade alleen. Het blijkt echter telkens opnieuw dat mensen die zeer gecharmeerd zijn van de luid juichende heerlijkheid van Gods genade ook diep getroffen kunnen worden door een spirituele ervaring die hen volledig de andere kant opricht.

Mijn schrijven op deze website over Ufo-ervaringen wekt veel respons op van mensen die dit soort ervaringen persoonlijk hebben ondergaan en daardoor nu plotseling openstaan voor een totaal andere boodschap. Ik moet daarbij denken aan de volgende teksten:
2 Corinthe 11:4 Als de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of jullie een andere geest ontvangen, die jullie niet hebben ontvangen, of een ander evangelie, dat jullie niet hebben aangenomen, dan verdragen jullie dat heel goed.
Galaten 1:8 Ook al zouden wij, of
een engel uit de hemel, jullie een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij jullie verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Een geest die een ander evangelie brengt. Een engel uit de hemel die een afwijkend evangelie verkondigt. Dat is precies wat er aan de hand is bij de enorme opleving van Maria verschijningen die de laatste jaren gaande is. Het is zo tastbaar, zo levensecht!

Ik denk aan die protestantse prediker die plotseling tijdens een prediking in zijn kerk met een Maria verschijning werd geconfronteerd. Het is zo begrijpelijk dat hij in één klap om is.

Bij het onderzoek dat ik naar UFO waarnemingen gedaan heb stuitte ik ook op de Maria verschijning door o.a. Fatima in Lourdes. Er bleken verbazingwekkende overeenkomsten te bestaan wat betreft de gehoorde geluiden, de temperatuurinvloeden, de elektromagnetische wisselwerkingen, de lichtverschijnselen en het vlieggedrag (zowel van de materiële als van de lichtobjecten).

Dan had je ook nog de angstgevoelens van de waarnemers, de vorm van de communicatie tussen de waarnemers en de verschijning. Het was exact identiek aan een UFO waarneming.

Er is eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen dit soort waarnemingen. De bron van afkomst is dan ook duidelijk dezelfde en voor mij is dat precies datgene waar Paulus in Corinthe en Galaten voor waarschuwt. Het is een andere geest met een ander evangelie. Het is een engel uit de hemel met een afwijkend evangelie.

Puur genade en genade alleen is een groot struikelblok voor veel gelovigen. De gedachte dat alles uitsluitend enkel en alleen Gods werk is, is zelfs voor veel evangelische christenen een groot struikelblok. Besef waar je uit kan komen met het omhelzen van een andere boodschap als blij nieuws!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende