U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wilders, Potentieel Premier van Nederland

Op het internet zag ik de kop ‘Kansen Rechts Kabinet Gestegen’.
Het waren nog slechts wilde geruchten die de ronde deden, maar bronnen (wie?) rond de gesprekken waren al met driftige speculaties begonnen. Verhagen en Wilders zouden reeds een oplossing hebben gevonden voor de verschillen in standpunten wat betreft Islam en de rechtsstaat.

We kunnen onze molens met speculaties, nee geen speculaasmolens, op volle toeren laten draaien. Een wild kabinet met blonde Elvislook staat in de steigers.

Nederland krijgt haar eigen nationalistisch, hoog verheven, trotse muur om het land. De Hollandse smartlap wordt weer ons cultuursymbool. Wilders gaat voor premier.

Feitelijk zou je met alle roddels en achterklap wel al kunnen zeggen dat Wilders zelfs al potentieel Premier van Nederland is. Het enige wat slechts hoeft te gebeuren is dat men instemt met zijn denkbeelden. Maar dat is natuurlijk nog maar een kleine drempel om te nemen. Ja, je zou Wilders wel al Premier van Nederland kunnen noemen.

Vind je dat nou echt te ver gaan? Wilders is toch zeker wel al Premier van Nederland? Wat stelt dat instemmen van die andere partijen nog voor? Je kan toch zeker niet zeggen: Omdat zij nog eerst over alle ins en outs moeten nadenken en doorspreken en concessies maken, daarom is hij nog geen Premier?

Okay, ik drijf door. Wilders is geen Premier. Dat gebeurt alleen pas als aan al die voorwaarden eventueel ooit voldaan zou worden. Hij is wel potentieel Premier. Zoiets noemen ze ook wel Premier kandidaat. Het enige dat nog tegenhoudt is een instemming van de andere partijen.

Lukas 2:11 Aan jullie is vandaag de [potentiële?] Redder geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
Johannes 4:42 Wij geloven niet meer om wat jij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze echt
de [potentiële?] Redder van de wereld is.
Handelingen 5:31 God heeft Hem door Zijn rechterhand verhoogd, tot
een [potentiële?] Leidsman en [potentiële?] Redder om Israel bekering en vergeving van zonden te schenken.
Een potentieel redder wacht netjes op de instemming door bijvoorbeeld bekering. Hier is echter een Redder die zelf die bekering schenkt.

1 Timotheus 4:10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een [potentiële?] Redder is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

2 Timotheus 1:10 doch die nu geopenbaard is door de verschijning van
onze [potentiële?] Redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.

Een potentieel redder wacht netjes op instemming voordat hij de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt.

Titus 3: 4-6 Toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze [potentiële?]Redder en God verscheen,
heeft Hij, niet om werken van de gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben,
maar naar Zijn ontferming
ons [potentieel?]gered door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest,
die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus,
onze [potentiële?]Redder,

Een potentieel redder wacht netjes op werken van gerechtigheid die wij zouden doen voordat hij ons redt.

1 Johannes 4:14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als [potentieel?]Redder van de wereld.

Nee, Wilders mag dan een potentieel premier zijn, hij is het in de verste verte niet. Predikers die verkondigen dat Christus je kan redden wanneer je dit of wanneer je dat doet maken van Christus een potentieel redder. Bewust met een kleine letter. Ze zouden namelijk eerlijk zijn als ze vertelden dat Christus in hun denken dus niet de Redder is. Dat leren en verkondigen ze namelijk.

De enige die werkelijk redt binnen hun denken, ben jezelf met jouw keuze.

Het rijke nieuws is dat alles is gedaan! De verzoening is tot stand gebracht! De zonde is weggedaan! De dood is overwonnen! Geloofd zij de Redder der wereld!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende