U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Renovatie. Alles Wordt Nieuw Opgeleverd!

Godsdienst gaat ervan uit dat God de mens langzaam renoveert. Het liefst met onze eigen deskundige hulp. God renoveert niet. Hij levert nieuw op.
Uitgaande van de drie belangrijkste geadresseerden in de Bijbel bekijken we dit blijde nieuws:

A/ Gods Relatie Tot Israël & De Volkeren

Blij Nieuws: God Verkondigt Nieuwe Dingen
Jesaja 42:9 Nieuwe dingen kondig Ik u aan;
Jesaja 48:6 Van nu aan doe Ik u
nieuwe dingen horen,

Blij Nieuws: God Maakt Iets Nieuws
Jesaja 43:19 zie, Ik maak iets nieuws,

Blij Nieuws: God Sluit Een Nieuw Verbond
Jeremia 31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
Mattheus 26:28 Dit is het bloed van
Mijn nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
Lukas 22:20 Deze beker is
het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.
1 Corinthe 11:25 Deze beker is
het nieuwe verbond in mijn bloed,
2 Corinthe 3:6 Hij, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van
een nieuw verbond.
Hebreeën 8:8 Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis van Israel en het huis Juda
een nieuw verbond tot stand zal brengen,

Hebreeën 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard.
Hebreeën 9:15 Daarom is Hij de middelaar van
een nieuw verbond,

Blij Nieuws: God Geeft Een Nieuw Hart & Een Nieuwe Geest
Ezechiël 11:19 Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste,
Ezechiël 36:26
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste;

Blij Nieuws: God Geeft Een Nieuw Lied
Psalm 40:3 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
Psalm 33:3 Zingt Hem
een nieuw lied,
Psalm 96:1 Zingt Yahweh
een nieuw lied,
Psalm 98:1 Zingt Yahweh
een nieuw lied,
Psalm 144:9 O God,
een nieuw lied wil ik U zingen,
Psalm 149:1 Zingt Yahweh
een nieuw lied,
Jesaja 42:10 Zingt Yahweh
een nieuw lied,
Openbaring 5:9 Zij zongen
een nieuw gezang,

Openbaring 14:3 Zij zongen een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de oudsten;

Blij Nieuws: God Schept Een Nieuwe Hemel & Een Nieuwe Aarde
Jesaja 65:17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;
Jesaja 66:22
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal,
2 Petrus 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Openbaring 21:1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan,

Blij Nieuws: God Geeft Een Nieuw Jeruzalem
Openbaring 3:12 de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God,
Openbaring 21:2 ik zag de heilige stad,
een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

B/ Gods Relatie Tot De Hele Mensheid

Blij Nieuws: Aankondiging Van Christus
Jeremia 31:22 Yahweh schept iets nieuws op aarde: de vrouw zal de man omvangen.

Blij Nieuws: Gods Gunstbewijzen Zijn Elke Dag Nieuw
Klaagliederen 3:22-23 De gunstbewijzen van Yahweh…., elke morgen zijn zij nieuw.

Blij Nieuws: De Gelovige Is Een Nieuwe Schepping
2 Corinthe 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

C/ Gods Relatie Tot De Gemeente, Het Lichaam Van Christus

Blij Nieuws: God Schept De Gemeente, De Nieuwe Mens
Efeze 2:15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 4:24 En zijnde aangedaan
de nieuwe mens, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.
Colosse 3:10 En aangedaan hebbend
de nieuwe (mens), die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,

God is geen superieure Renovator. Hij knapt niks op, laat staan dat Hij het opknapwerk aan ons overlaat. God is de Plannenmaker, de Uitvoerder en de Voltooier. Alles wordt gloednieuw.

Er zijn dan wel verschillende huishoudingen waar Hij aan werkt. Ik heb er hier drie ingedeeld. Maar alles werkt volgens Zijn methode. Dat is genade zoals Hij het bewerkt. Hij maakt echt alles nieuw.
Openbaring 21:5 Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende