U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Antwoordt Heel Concreet Op Zonde

Je kent die uitdrukking wel: ‘God straft onmiddellijk!’ Meestal is het grappig bedoeld door mensen die feitelijk nauwelijks iets over God geloven. Toch is het ook een levendige overtuiging binnen charismatische kringen. De ene straf is nog niet uitgesproken via een profetie, visioen of droom, de volgende buitelt er alweer overheen.

Binnen deze kringen kijkt niemand vreemd op als van al die uitingen van de zogenaamde Geest nog geen 10 % werkelijkheid wordt. Het schijnt vooral om de kick van profeteren te gaan, waarbij men niet schuwt God op Zijn allergruwelijkst voor te stellen.

Ben ik even blij dat ze zelf te over het bewijs leveren geen ware profeten te zijn en dus ook niet namens de ware God te spreken. Het beeld wat deze mensen van God tekenen is een afgrijselijke karikatuur.

Ook bij de wat orthodoxere kringen binnen de christenheid vergaat je het verlangen om nog enigszins positief over God te denken. Het goede nieuws van het evangelie lijkt daar te bestaan uit een God die een altijd durend feest van foltering voor de mensheid heeft met hooguit een enkele verdwaalde uitverkorene die deze dans ontspringt.

De boodschap van een God die gruwelijk oordeelt over de zonden die wij mensen begaan is ook nog altijd populair binnen de evangelische wereld. Het moet voor blij nieuws doorgaan als er geroepen wordt dat het loon van de zonde de dood is. Er is echter een acuut geheugenverlies als het om het echte blijde nieuws in het vervolg van die Bijbeltekst gaat.

Romeinen 6:23 Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het leven van de aioon in Christus Jezus, onze Here.

God antwoordt hier heel concreet met iets op de zonde. Dat is echter niet de dood, zoals door het gros van de christenheid beweert wordt. Gods antwoord op de zonde is het Leven in Christus Jezus!

Je hebt beslist de gitzwarte bril van de straffende God nodig om ten onrechte hier te lezen dat God als reactie op de zonde de dood schenkt. Hoe lees jij?

Laten we voorop stellen dat bij onze God van alle genade nooit iets valt te verdienen. God schenkt onverdiend omdat God altijd via de lijn van genade werkt.

In deze Bijbeltekst wordt er echter wel degelijk iets verdient. Hier is echter niet God aan de slag, maar de zonde zelf. Die verdient hier de dood.

Is straf nu wel of niet verbonden aan zonde? Jazeker, wel degelijk! Maar de straf komt hier van de zonde zelf en niet van God! Het loon van de zonde is en blijft altijd de dood. Het is echter de zonde die met de dood aan komt zetten. God niet! Integendeel! God is in dit vers Degene die het Leven schenkt!

Ik wil nog eens uitdrukkelijk benadrukken dat ik beslist de ernst van de zonde niet gering acht. Zonde heeft een verwoestend effect! Het punt is echter dat het blijde nieuws inhoudt dat we een reddende God hebben! Hij bevrijdt ons van de zonde en schenkt ons leven daarvoor in de plaats.

God haat zonde! Jazeker! Dat is echter niet omdat God een overgevoelig karakter heeft dat niet tegen het aanstootgevende van het kwaad kan. Integendeel! Hij heeft het weerstaan en teniet gedaan.

Johannes 1:29 Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

God haat zonde om wat het met de mensen doet die Hij liefheeft!
God Haat Zonde Om Wat Het Met De Mensen Doet Die Hij Liefheeft!!
God Haat Zonde Om Wat Het Met De Mensen Doet Die Hij Liefheeft!!!
GOD HAAT ZONDE OM WAT HET MET DE MENSEN DOET DIE HIJ LIEFHEEFT!!!!

God heeft jou lief. God heeft de zonde teniet gedaan. God schenkt het Leven en overvloeiende genade. Ja, God weet wel raad met de zonde en antwoordt er heel concreet op!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende