U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geniet Van De Werkelijkheid!

Hebreeën 11:1 Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

Als ik heel eerlijk en concreet ben, moet ik zeggen dat ik de meeste jaren van mijn leven het volbrachte werk van Christus niet als het blijde nieuws, het evangelie, gezien heb. Ik dacht dat het wel zo was. Daarom was ik toch zeker al die jaren evangelist? Ik zag het echter niet als het evangelie. Ik zag het als een potentieel evangelie (Het had de mogelijkheid in zich om blij nieuws te worden).

Mijn visie was dat als mensen God om vergeving voor hun zonden zouden vragen, zij ook vergeving zouden ontvangen, als mensen zouden bidden of ze met God in het reine mochten komen, God dat gebed ook zou verhoren, als iemand tot God zou komen in geloof, de grote kloof van zonde dat hen scheidde van God overbrugt zou worden. Alles hing af van de persoon zelf, zijn geloof, haar beslissing.

Zo zie ik het evangelie van Jezus Christus niet meer. Het evangelie is geen stalletje op de markt waar je tegen betaling van jouw beslissing Gods redding kan kopen. Het evangelie is aankondiging van goed nieuws. Toen Jezus riep: ‘Het Is Volbracht!’ meende Hij dat ook ten volle!

Ken je die vraag? Mensen komen naar je toe en vragen dan: ‘Wanneer ben jij gered?’ Weet je dat het Bijbelse antwoord voor iedereen dezelfde is? Dat was 2000 jaar geleden. We zijn gerechtvaardigd en verzoend met God op grond van het volbrachte werk van Christus, niet door onze beslissing.

Het blijde nieuws van God is niet dat Hij de zonden ons niet meer zal aanrekenen als we tot Hem komen. Het blijde nieuws is dat God ons de zonden niet aanrekent omdat Hij tot ons gekomen is. Als Degene die de zonde van de wereld wegneemt heeft Hij eens voor altijd afgerekend met dit probleem.

Wil ik nou beweren dat eigenlijk iedereen wel een gelovige is? Nee, natuurlijk niet! Een gelovige is iemand die zijn vertrouwen volkomen op de Heer Jezus gesteld heeft. De reeds aanwezige werkelijkheid van redding door Christus werk is voor deze gelovige in zijn ervaring nu ook werkelijkheid geworden.

Als iemand zijn vertrouwen op de Heer stelt, brengt hij door zijn geloof niets tot stand. Zijn geloof is alleen maar een reactie op het feit dat hij eindelijk doorheeft wat Christus voor hem tot stand heeft gebracht.
Als we geloven beginnen we eindelijk te leven binnen de werkelijkheid die al door Christus tot stand gebracht was. Het geloof in die reeds aanwezige werkelijkheid geeft ons nu ook het genot ervan.

Geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien. Het geloof brengt die dingen niet teweeg. Die dingen waren er al lang en zij zijn het resultaat van het werk van Christus. Je had er alleen nog geen oog voor. God zelf schenkt ons het geloof waardoor we nu wel die dingen, die we nog steeds met onze lichamelijke ogen niet zien, mogen kennen. Door geloof wordt het feit ook ervaring.

Bijbels gezien valt er helemaal niets meer te doen voor de redding van de mensheid. God heeft al alles gedaan. Het evangelie verkondigen betekent dat we mensen aanzeggen dat echt alles volbracht is. Wie daar nu zijn vertrouwen op stelt geniet nu al met volle teugen van deze werkelijkheid.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende