U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wettisch Denken t/o Genade Denken

Een simpele illustratie die glashelder het verschil tekent.

Mattheus 22: 35-40 Een wetgeleerde, vroeg, om Hem [Christus] te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij [Christus] zei tot hem: Je zal de Here, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Je zal je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten.

We gaan even voorbij aan het feit dat in dit gesprek de Gemeente, het Lichaam van Christus, geen partij is. Het heeft dus letterlijk gesproken geen directe boodschap aan ons.

Wat denkt een wettisch mens bij dit gedeelte?
Prima, hier heb ik tenminste een paar concrete bevelen waar ik mijn tanden in kan zetten! Ik zet me schrap en doe mijn uiterste best om deze op te volgen. Daarbij neem ik dus gelijk ook eventjes alle andere bevelen mee!

Ik ga hier zeker hard aan werken. Ik lees mijn Bijbel stuk! Minstens een half uur per dag ga ik op mijn knieën (Ik denk dat ik daarbij de Handelingenmethode ga volgen: Aanbidding, Belijdenis,

Dankzegging, Smeekbede). Mijn naaste zal mijn hulp ook zeker ondervinden!

Bevel en gehoorzaamheid, daar draait het allemaal om! Dat verdient God toch zeker wel?!

Ik hoor je al zeggen: ‘Wat kan daar nou mis mee zijn?’
Wat er mis mee is bewijzen de twee mogelijke gevolgen van dit schrap zetten en er tegenaan gaan.

Twee gevolgen:
1. Ik heb het er vandaag (deze week, maand, enz.) aardig goed vanaf gebracht. In elk geval een stuk beter dan Jan en Marja, die daar links in de rij zitten. Prima zo! Daar kan ik nog wel eventjes een tijdje meer door gaan!
2. O nee! Ik heb er weer niks van gebakken! Nietsnut die ik ben! Ben ik eigenlijk wel gered? Ik heb die zonde nu al duizend keer beleden! O, wat moet God teleurgesteld zijn in mij! Hij is misschien wel boos, en terecht! Zo’n minderwaardige schoft als ik!

Hoogmoed en wanhoop. De twee schalen van de weegschaal die wetticisme heet.

Wat denkt een genade mens bij dit gedeelte?
Wow, het draait allemaal om liefde! En dat bent U, Heer! U hebt mij het eerst liefgehad! U stierf voor mij op het kruis en nu bent U mijn leven! Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij!

Ik heb nooit echt die geboden kunnen volbrengen. Daar zou ik nog steeds niks van terechtbrengen. Maar U hebt die wet der geboden, die in inzettingen bestaat, voor mij buiten werking gesteld.

Al mijn zonden zijn weggedaan! Niet alleen die ik gedaan heb, maar ook die ik nog zal gaan doen. Wat bent U een heerlijk, liefdevol en genadig God!

Ik ben vrij en zonder enige veroordeling. U leeft Uw leven in mij en werkt Uw wil in mij uit en U zegt zelf dat U daar ook nog plezier in hebt!

Hoe meer ik de diepte en de breedte en de lengte en de hoogte van Uw liefde leer verstaan, hoe meer ik U liefkrijg, Heer! Ik kan er niks aan doen! Ik hou van U omdat U het eerst van mij hield.

Ik hou van U, Heer! En ik dank U dat U ook Uw liefde voor mijn naaste in mij wilt uitwerken, want Uw liefde is in mijn hart uitgestort.

De belofte was al in de wet gegeven: ‘Je zal de Here, je God, liefhebben’. Waar we niet een bevel, maar Gods genade voor de aandacht hebben, wordt die belofte ook ingelost. Wat een heerlijke God van genade mogen wij kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende