U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Nijdig Op Blij Nieuws

Het is eigenaardig hoe goed nieuws toch sommige mensen pissig kan maken. Je zou verwachten dat als je hoort dat God onvoorwaardelijk, absoluut en onwrikbaar van je houdt je echt helemaal door het dolle zou zijn van vreugde. Dat is lang niet altijd het geval.

De boodschap van Gods liefde en genade schuurt helaas nogal in de ervaring van sommige mensen. Je krijgt dan reacties als: ‘Jij verkondigt mensen goedkope genade!’. Mijn antwoord dat Gods genade niet goedkoop maar gratis is levert bij die mensen ook geen verbetering op.

Romeinen 5: 15 Indien door de overtreding van die ene [Adam] de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden.
Overvloeiende genade.

Je verwacht bij deze boodschap van overvloeiende genade dat men juichend op en neer springt van vreugde. Als die uitbundigheid niet de geëigende cultuur is dan zou ik op zijn minst toch een gigantische zucht van verlichting verwachten.

Nee! Je ziet tijdens de verkondiging al die blik als van een acute aanval van nierstenen. Alle alarmbellen gaan af want met de verkondiging van onvoorwaardelijke en onbegrensde genade geef je een vrijbrief af om maar raak te zondigen.

Genade. Doodeng voor de godsdienstige mens. De eigengerechtige godsdienst is altijd bang voor het slechte effect van genade op ‘de ander’.
Johannes 1:14 De Enig Geborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
De Heer was niet bang voor het slechte effect van wie Hijzelf was op die ander. Godsdienst wel.

Het was de Heer Jezus zelf die vertelde hoe de vraag om vergeving bij de verloren zoon gesmoord werd in de liefdevolle omhelzing van de Vader. De Heer scheen zich dus helemaal geen zorgen te maken dat Hij de indruk zou wekken dat vragen om vergeving niet nodig is om de liefde van Vader te ontvangen.

Bij de gelijkenis van de werkers in de wijngaard maakte de Heer zich er totaal niet druk over dat met die gelijke beloning, ongeacht hoe lang men gewerkt had, Hij de indruk zou kunnen wekken dat het er helemaal niet toe doet of je je verantwoordelijkheid wel of niet verstaat.

Godsdienst zou het verhaal van de Barmhartige Samaritaan ook zeker anders verteld hebben. Bij hen zou er sprake zijn van de Barmhartige Dominee, Prediker of Voorganger. Volgens de godsdienst zouden het de hoertjes en de homo’s geweest zijn die de halfdode man hadden laten liggen.

De Heer draait die rollen helemaal om. De HIV besmette homo zou tegenwoordig zomaar de Barmhartige Samaritaan kunnen zijn. De Heer maakt Zich totaal niet druk om de reactie van de godsdienst.

Johannes 8:36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn.
De Heer maakt vrij van de banden van de zonde. Hij maakt ook vrij van de banden van meedogenloze godsdienst.

Genade is goed nieuws, of je het nou leuk vindt of niet. Genade omarmt iedereen en het sluit iedereen in. De onrechtvaardige? Jazeker! De eigengerechtige? Jazeker! Ook zij. Hoe eerder we dit feit omhelzen, hoe eerder we blij kunnen zijn met die genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende