U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Snorkel & Duikbril

Tijdens onze vakantie verbleven we elke nacht op een ander Bed & Breakfast adres. Een crime voor een Asperger die pas kan ontspannen in een vastgeroest vertrouwd patroon. Maar ja, je hebt wat over voor het vakantieplezier. Sociale omgang is een onderdeel van zo’n B&B happening.

Op een avond zaten we met de gastvrouw en nog een gast door te praten over vakantie-ervaringen. Onze gastvrouw beschreef haar onbeschrijfelijke ervaringen die ze had opgedaan in één of andere zee van één of andere tropische omgeving.

Wij Aspergers zijn altijd zo irritant om eerder door te gaan op de tegenstrijdigheid van zo’n situatie dan dat we gezellig mee keuvelen en kwetteren. Ik hield me in en ontdekte daardoor toch een mooie analogie

Buiten de gewone bovenwaterwereld, zoals waar wij allemaal inmiddels mee vertrouwd zijn, bestaat er ook een prachtige, indrukwekkende onderwaterwereld.

We kijken vanuit onze bovenwaterwereld neer op deze onderwaterwereld en zien soms een mooie watervlakte, waardoor we ook iets kunnen waarnemen van het leven daaronder. Meestal zien we de kolkende golven, die ons zicht op de wereld daaronder totaal blokkeren.

Je kan in het water springen en een tijdje je adem inhouden. Je kan echter niet lang in die omgeving verblijven zonder in ademnood te komen. Je hebt het leven (wat in die zuurstof zit) nodig. Ook valt het je niet zo makkelijk om in dat zoute water je ogen open te houden en dus iets te zien.

Wat valt er dan wel te genieten in die onderwaterwereld? Koralen in allerlei kleur en schakering. Fijne stil bewegende anemoon-koralen, die zich bij de minste aanraking gelijk sluiten. Brandnetel-koralen en wuivende waaier-koralen.
Duizenden vissen van allerlei soort en kleur. Grote, zich statig voortbewegende vissen en glinsterend flitsende visjes. Prachtige, rijk getinte rotspartijen.

Het is een rijke, indrukwekkende wereld die geheel aan het oog van onze bovenwaterwereld is onttrokken.

Het is heel goed mogelijk dat je helemaal niet gelooft dat die onderwaterwereld een werkelijk feit is.
Uiteindelijk heb jij het nog nooit met eigen ogen waargenomen. Ik trouwens ook niet.

Ik heb op zenders als National Geographic wel documentaires van dergelijke diepzeeduikers gezien. Jij misschien ook wel en toch werp je het ver van je vandaan omdat je op die zenders ook dit soort documentaires over spookhuizen e.d gezien hebt. Zaken waar je ook niet in gelooft. Het is je goed recht.
Zonder snorkel en zonder duikbril valt er ook niet te genieten van die onderwaterwereld.

Het echte genot begint toch pas bij het leven.

Om hier in de bovenwaterwereld te kunnen leven heeft God Zijn adem in ons geblazen (Genesis 2: 7).

God heeft ons bekwaam gemaakt om hier te kunnen leven.

Zo is er ook een aanpassing nodig om in die benedenwereld te kunnen leven.
Zo’n snorkel, of eventueel een gastank, is essentieel.

Evenals er een onderwaterwereld is om van te genieten, is er ook een hemels leven in Christus om van te genieten.
Misschien geloof je daar net zo min wat van.
Toch heeft God het nieuwe leven in Zijn Zoon, Christus Jezus voor jou, ja voor ieder, tot stand gebracht.

In Christus kunnen we er volop van genieten.

Jij leeft wellicht dat nieuwe leven en ondanks dat ontdek je nog altijd niet dat volle genot dat God jou in dat hemels leven in Christus Jezus geschonken heeft.

Efeze 1: 15-20 Ik hou …. niet op te danken, terwijl ik aan jullie denkt bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van
openbaring om Hem recht te kennen:
verlichte ogen van jullie harten,
zodat jullie weten, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht
[uitgewerkt] in Christus,

De duikbril ligt voor je klaar.
God schenkt jou verlichte ogen van je hart. Vlak daarvoor geeft Paulus de sleutel tot die verlichte ogen weg: Het ‘recht kennen’ van Christus Jezus. Als onze ogen gericht zijn op de Opgestane als ons leven, dan begint het grote genot van dit hemels leven in Hem.

Genot in Christus overtreft veruit wat we hier in de bovenwaterwereld ook maar ergens kunnen aantreffen. Genot in Christus overtreft veruit alle onbeschrijfelijke ervaringen in de onderwaterwereld. Het is een dagelijks stap voor stap genieten van Zijn werk in ons. Dat is overvloeiende genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende