U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geveinsde Oprechtheid

De paarse politieke partijen zitten al in het stadium van egeltje vrijen.

Toen de wedloop om de gunst van de kiezer nog in volle gang was hoorde ik een ijzersterke opmerking, die me gelijk aan de christelijk, godsdienstige praktijk deed denken:

Oprechtheid is het belangrijkste.
Wie dit kan veinzen komt het verst.

Wanneer de politicus als een volleerd acteur een oprecht karakter kan neerzetten wint hij of zij geheid aan populariteit. Nederland schreeuwt om een persoon die men vertrouwt. Nederland kijkt niet naar partijprogramma’s. Nederland gaat niet af op een politieke koers. Hoe komt iemand over is in dit mediageile tijdperk de belangrijkste vraag.

Je zou denken dat hier toch geen parallellen te trekken zijn tussen het politieke spel en het christelijke wandelspel. Maar dat is een gigantische vergissing.

Paulus spreekt over ongeveinsde liefde (Romeinen 12: 9 en 2 Corinthe 6: 6) onderling. Dit wordt gelezen en opgevat als een opdracht om je in te spannen elkaar lief te hebben.

We beginnen met het aanwakkeren van die broederlijke en zusterlijke contacten die toch al lekker lagen. Dat groepje hebben we dan al lekker op het punt van ‘ongeveinsde liefde’ gebracht.

Nu we deze basis van ‘ongeveinsde liefde’ hebben gelegd proberen we ook die karakters die ons niet zo echt liggen bij deze kring te betrekken.
Ze zijn anders dan wij en we begrijpen dus ook niet alles van hen, maar ja, ze zijn wel onze broeders en zusters.
We zetten dus wat meer onze schouders onder onze ‘ongeveinsde liefde’.

Nu die kring behoorlijk is uitgebreid wordt het tijd voor de zwaarste klus. Dat zijn die broeders en zusters die altijd anders reageren als dat we verwachten. Die broeders en zusters die zelfs hun twijfel uitspreken over onze leer en onze praktijk. We zetten ons vriendelijkste gezicht op en proberen hen te winnen met onze ‘ongeveinsde liefde’.

Deze hele act wordt niet uitgevoerd om kiezers te winnen, niet om de populariteit van de gewone man of vrouw te verdienen. Deze vertoning wordt opgevoerd om de Here God te behagen. Hij wenst dat we ongeveinsd liefhebben en dus zetten we onze schouders eronder.

‘Ongeveinsde Liefde’ wordt gespeeld voor God alsof Hij op een toneelvoorstelling zit te wachten. Politici kunnen wellicht met oprechte veinzerij meer zetels winnen. God wordt niet over de streep getrokken door onze christelijke veinzerij.

God hoeft ook niet over de streep getrokken te worden. Hij is zelf die streep al lang geleden over gegaan door onze zonden weg te doen, door ons een nieuw leven in Christus te schenken, door Christus Zijn leven in ons te laten werken.

Het Griekse woord voor oprechtheid betekent: ‘zonder zich te verbergen’
Oprechte mensen zijn dus open. Tevens wordt dit Griekse woord ook gebruikt voor de waarheid. Christus is de waarheid. Christus is oprecht. Christus is open.
Romeinen 3:4 God waarachtig [oftewel: Oprecht] en ieder mens leugenachtig,

1 Timotheus 1:5 Het doel van elke vermaning is ….. een ongeveinsd geloof.
Het doel van dit genade knipoogje is dat we gaan genieten van wie Christus is, van wie we zelf in Christus zijn, van wat Christus in ons werkt. Dat is simpel vertrouwen zonder zelf ook nog maar iets voor God te proberen, oftewel: dat is ongeveinsd geloof.

Geen toneelspel!
Geen veinzerij!
Geen eigen werken!
Heerlijk genieten van Gods eindeloze genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende