U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vakantierust

Het is weer zover. Vakantietijd.

We moeten weer zo nodig ontspannen.
Het lijkt er vaak op dat onze westerse samenleving vakantie meer als een noodgedwongen probleem ervaart die je nou eenmaal hebt te doorworstelen dan als een heerlijke mogelijkheid om nu eens helemaal tot rust te komen.

We gaan naar het zomerhuisje, maar er gaan wel een aantal tassen achterstallig werk mee, zodat we toch iets van de achterstand kunnen wegwerken. De blackberrys en de laptops blijven binnen handbereik om de contacten via e-mail en tweets te kunnen blijven volgen.

Ik kan me levendig de tijd herinneren dat ik nog volop in het arbeidsproces zat. We gingen dan drie weken op vakantie. De eerste week was dan echt één doffe ellende. Mijn gedachten zaten nog helemaal vast op kantoor. De laatste administratieve problemen had ik niet kunnen oplossen en die bleven me al die kilometers op de fiets achtervolgen. Het was simpelweg afkicken van mijn werk.

Eigenlijk zitten wij westerse mensen enorm met rust en stilte in ons maag. Daar zit voor onze beleving nou ook echt niets productiefs in. En productie en prestatie zijn nu eenmaal onze topprioriteiten. Een productief leven is een geslaagd leven. Dat maakt vakantie tot een crime. Maar ook de beloften van de Heer zijn daardoor niet echt populair.

Mattheus 11: 28-30 Kom tot Mij, iedereen, die vermoeid en belast is, en Ik zal je rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en jullie zullen rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Rust. Je voelt je nog niet zo oud dat je nu al aan rust denkt. Passief onderuit hangen lijkt je nou echt niks. Dit is ook precies de weerstand die godsdienst heeft naar genade toe. Christus die ons laat rusten in Zijn volbracht werk. Er gebeurt dan wellicht wel wat, maar dan is het Christus die in ons Zijn werk uitvoert. Dat is veel te passief voor de godsdienst.

Jij wilt je inzetten voor de zaak van God. Zolang je nog enige kracht in je hebt wil jij de geestelijke strijd aangaan om te overwinnen in jouw leven als christen. Passief onderuit hangen en rusten in Christus staat voor jou gelijk aan zonde. Dat is je leven verdoen. Net als dat vakantierust voor de westerse mens een beproeving is, kan rust in Christus de godsdienst ook niet bevredigen.

Hebreeën 4: 10 Wie tot Zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.
Godsdienst weet wel raad met zo’n tekst. Het spaart het op om bij een mooie begrafenisdienst tevoorschijn te halen. Bewogen spreekt men over de geliefde broeder die nu, na een leven van hard ploeteren, eindelijk van zijn welverdiende rust mag genieten.

Voor godsdienst is zeer veel troost en bemoediging te halen uit teksten die feitelijk niet zo bedoeld zijn. De hemel is de plaats van rust. De hemel kent geen inspanning, doorzettingsvermogen en stress. Dat alles is dan eindelijk voorbij. De hemel is voor de godsdienst de plaats om eindelijk van de welverdiende rust met Jezus te genieten.

De rust van Christus ingaan en tot rust komen van je eigen werken. Verlang je daar erg naar? Mag ik je dan vertellen dat je niet langer hoeft te wachten? Dat begint niet bij jouw aardse sterven. Dat is allang begonnen toen jij 2000 jaar terug met Christus stierf. Daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar één vers verder te lezen.
Hebreeën 4: 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan,

De oproep om er ernst mee te maken om tot die rust in te gaan, is echt geen oproep tot zelfmoord, hoor! Dat zou het zijn als godsdienst hier gelijk had. Die rust is bewerkt door Christus. Wij mogen nu, als mensen die met Christus zijn gestorven en met Hem zijn opgewekt, van die rust in Christus gaan genieten. Maak daar ernst mee.

Dat levert geen lui, passief leven op. Dat levert het leven op waar Christus Zich in openbaart. Jij rust in Hem en Hij gaat aan de slag in jou. Dat is rust in volop activiteit. Dat is genade in werking. Maak daar ernst mee!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende