U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geloof Als Een Brandspuit

2 Corinthe 5: 19 God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en Hij heeft ons het woord van de verzoening toevertrouwd.
God heeft ons een geweldige boodschap van verzoening toevertrouwd.

Geloof is niet de oorzaak waardoor er iets gebeurt aan de persoon die gelooft. Toen Jezus het uitriep ‘Het Is Volbracht’ meende Hij dat ook nog. Geloof is het werk van Gods Geest die ons wakker maakt voor deze werkelijkheid. Hierdoor wordt het voldongen feit van dit volbrachte werk ook onderdeel van onze ervaring.

Wij, de gelovigen, zijn dus niet degenen die met ons geloof ervoor zorgen dat God iets voor ons doet. Alles wat gedaan moest worden heeft God allang tot stand gebracht in Zijn Zoon Christus Jezus. Dit verliep geheel volgens het plan dat God zelf al ver daarvoor had. Geloof is de erkenning van deze werkelijkheid.

Met het werk van de verzoening, het zoeken en het vinden van al het verlorene, plaatst God ons allen Zelf weer in Zijn geborgenheid van goddelijke Agape liefde. Wanneer we dit ontdekken en geloven proeven en ondervinden we weer het originele plan waarvoor Hij ons geschapen heeft. We voeden ons weer met de Boom van het Leven.

Mensen die deze overvloeiende rijkdom van genade nog niet geproefd hebben kunnen atheïst, humanist, Moslim, Hindoe of Christen zijn, of welke andere godsdienstige of niet godsdienstige variatie ook. Het feit dat alles volbracht is en dat het woord van de verzoening er ook voor hen is verandert daar niet door.

Allen die nog niet genieten van het fruit van de Boom van het Leven zijn in hun ervaring overgelaten aan de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Hun leven wordt overheerst door de tirannie van de normen en waarden. Het oordeel wie goed handelt en wie kwaad handelt bepaalt hun leven.

‘Het Is Volbracht!’ De bevrijding van deze moraliserende doodstraf is reeds bewerkt. Een bovennatuurlijk leven in Christus is tot stand gebracht voor een ieder. De dagelijkse praktijk kan voor elk mens inhouden een doorlopend uitspuiten van Christus liefde voor het verlorene.

Gods Geest maakt mensen wakker voor dit overvloeiende leven in Christus. Zo schenkt God een ieder geloof die de ogen opent voor die overweldigende genade. De brandslang wordt aan de brandspuit gekoppeld. De kraan gaat wagenwijd open. Geloof in werking. Alles wordt doordrenkt met het levende water. Het woord van verzoening weerklinkt in een verloren wereld.

Jij bent Gods favoriete instrument om die verzoening van de wereld wereldkundig te maken.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende