U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Vrij Van Recessie

We staan vlak voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Als je de debatten en ook de interviews met al de verschillende politici net zo fanatiek als ik volgt, zal het je niet zijn ontgaan dat de redding van onze westerse (nu natuurlijk met name de Nederlandse) economie vrijwel het enige onderwerp is.

Het maakt simpelweg niet meer uit naar welke politieke partij je luistert, de boodschap is telkens dat we zullen moeten inleveren. Het enige verschil zit hem nu uitsluitend nog in de vraag welke bevolkingsgroep het hardst zal worden aangepakt.

Je kan er dus zeker van zijn dat de kosten voor het levensonderhoud omhoog zullen gaan terwijl de inkomsten voor een ieder achteruit zal gaan. Het leven wordt duurder. De verdiensten blijven achter.

Goddank, en dat bedoel ik heel letterlijk. We mogen God danken dat er altijd één zaak in het leven is dat nooit duurder zal worden. In feite is het volslagen onbetaalbaar. Daarom is het ook dat God zelf de prijs ervoor betaald heeft.

Het wordt nooit duurder omdat het in alle eerlijkheid ons totaal niets kost. We kunnen er niets voor betalen. Het is ook onmogelijk om er een arbeidsproces van ons tegenaan te gooien. Wat volslagen gratis is en voor altijd zal blijven, zelfs als de hele economie op zijn snufferd zou gaan, dat is ons leven uit genade.

Hoe is het mogelijk dat alles in deze wereld, inclusief godsdienst, zijn prijs heeft en duurder wordt terwijl Gods genade om te leven volkomen gratis en zonder enige arbeidsinspanning van onze kant floreert?

1. God raakt nooit failliet. God is geen Griekenland, waar financieel bijgesprongen moet worden. Zijn genade is overvloeiend. Het is overweldigend. Het raakt nooit en te nimmer de bodem.
2. Het is volkomen onmogelijk dat genade gekocht of verdiend zou moeten of kunnen worden. Was dat het geval dan hadden de rijken een voorsprong op de armen voor hun leven uit genade. Je zou dan ook een geestelijke VVD krijgen die de belangen van die rijken zou vertegenwoordigen en natuurlijk zou je dan een geestelijke PVDA of SP moeten hebben om voor de genadebelangen van de armen en hulpbehoevenden op te komen omdat zij hun genade niet zelf zouden kunnen verdienen.

3. Genade staat geheel en al op rekening van Christus Jezus, Gods Zoon. Elke stuiver of cent die ook maar zou worden betaald voor het leven uit genade werpt een smerige schaduw op het leven van Christus Jezus.

Vanzelfsprekend geldt dit precies eender voor een eigen arbeidsproces die wij zouden inzetten voor een leven uit genade.

Het beginsel dat onze eigen menselijke inspanningen nooit zullen kunnen voldoen en dat ons leven uit genade geheel op het conto van God staat was al duidelijk in het Oude Testament.

Jesaja 55: 1-3 Alle dorstigen, komt tot de wateren, en jullie die geen geld hebben, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom wegen jullie geld af voor wat geen brood is en je vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat jullie het goede eten en je ziel zich in overvloed verlustigt. Neig je oor en komt tot Mij; hoort, opdat je ziel zal leven.

Als Paulus eeuwen laten de boodschap van genade verkondigt is ook hij absoluut 100 % helder.
Romeinen 3: 24 We worden om niet [gratis] gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Het leven uit Gods genade is gratis en is absoluut niet aan de huidige recessie onderhevig. Leef uit die overvloeiende rijkdom van genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende