U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zondagse Godsdienst

Als christenen hebben we met elkaar afgesproken dat we op zondagochtend iets heel aparts doen. We komen bij elkaar en lopen dan elke week opnieuw dezelfde handelingen door. Het geheel noemen we de zondagochtenddienst.

Liederen kunnen allerlei soorten van inhoud hebben. Cultureel kunnen ze per denominatie ook zeer verschillen. Toch zit er van zeer zwaar calvinistisch via het vrolijk Roomse tot uitermate licht evangelisch en zelfs vrijzinnig een gelijke structuur en opbouw in. De gelovigen worden zo meegenomen naar de climax dat ze aan het eind zeggen zeer opgebouwd te zijn.

Er is ook telkens iemand die een boodschap doorgeeft. Ook die boodschap kan inhoudelijk soms radicaal verschillen per denominatie. Toch is dat niet wat bij het gemiddelde blijft hangen. De één heeft liever een gedreven spreker terwijl de ander een rustig zalvende prediker prefereert. Bij alle groepen gaan het in eerste instantie erom dat ze in hun beleving worden meegenomen.

Als iemand tot huilen komt heeft hij of zij een aanraking van Gods Geest gehad. In andere groeperingen gaat de uitwerking verder en sommigen kennen wat dat betreft zelfs totaal geen grenzen. Hoe het ook zij, het lijkt telkens vooral om de emotionele aanraking te gaan die men dan een geestelijke ervaring noemt.

"Sunday's Coming" Movie Trailer from North Point Media on Vimeo.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
Voor godsdienst hoeven we niet ver buiten de deur van het christendom rond te kijken. Het overgrote deel van ons christelijke samenkomen is op godsdienst geënt. Het draait alles om onze zielse bevrediging. Inhoudsloos maakt niet uit, zolang het maar goed voelt.

Helaas heeft godsdienst een houdbaarheidsdatum van anderhalf uur. Na de dienst zakt de emotie gelijk weer in. Veel mensen hebben daarom ook opwekking op opwekking. In toewijdingdiensten komen sommigen al op een aantal van dertig maal naar voren gaan. Telkens verdwijnt de kik na afloop weer.

Genade is geen opwekking. Genade is geen anderhalf uur prettig voelen. Genade is een revolutie die ons één doet zijn met de opgewekte en verheerlijkte Heer Christus Jezus. Zijn leven blijft en die genade stroomt over in ons leven. Die blijft niet alleen in die anderhalf uur leuke zondagochtendshow. Die blijft altijd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende