U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Ongenadige Genade

Romeinen 4: 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.
Romeinen 11: 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.

Waar je zelf voor ploetert, op welke wijze dan ook, daarvoor ontvang je geen genade maar je welverdiende loon. Als we nu genade gaan verkopen alsof het aan onze eigen inspanning ligt dan is die genade, die wij verkopen, geen genade meer.

Eigenlijk kan het gewoon niet simpeler voorgesteld worden dan wat Paulus hier zegt. Het is helder en duidelijk en er valt eenvoudig niets meer tegenin te brengen.

Hé! Wacht eens even!!
Valt er niets tegenin te brengen? De overgrote meerderheid van de christenheid brengt hier telkens opnieuw van alles tegenin. Een overduidelijk staaltje daarvan leverde Marleen Ramaker in het kwartaalblad ‘Groei’.

In het artikel ‘Schijnbeeld Of Echtheid’ van het zomernummer 2010 staat onder het kopje ‘Laten Schaven’ de volgende uitspraak:

“Leren leven uit genade en een voortdurende gerichtheid op Christus, is iets wat ons niet komt aanwaaien. Het vraagt elke dag om toewijding en de bereidheid ons door Gods Geest te laten aansporen en leiden. Ook houdt het een keuze in voor echtheid, groei en ontwikkeling in onze relaties, in onze manier van werken en ons omgaan met eigen beperkingen. Wij zijn niet volmaakt, maar we mogen onze onvolkomenheden aan Gods genade toevertrouwen en geloven in zijn leerschool.”

Marleen spreekt wel over genade. De eerste woorden zijn ‘leren leven uit genade’. Daar heb je het woordje ‘genade’. Is daarmee ook het onderwerp van Marleen: genade? Ik denk het niet. Ze onderwijst ons namelijk dat wijzelf ons dit moeten aanleren. Dat is bovendien iets wat niet makkelijk is. We zullen ons er wel voor moeten inspannen. Het komt ons niet aanwaaien.

Genade is voor Marleen een dagelijkse worsteling om weer opnieuw tot die toewijding te komen. Elke dag moet ze zich tot die bereidheid zien te krijgen om zich door Gods Geest te laten aansporen en leiden.

Wil je uit genade leven, volgens het recept van Marleen, dan zal je elke dag die ontzaglijk moeilijke keuze moeten maken voor echtheid. Wat is er echt in mijn leven? Wat is gespeeld in mijn leven? Ik heb ondanks mijn 62 jaren mezelf nog altijd niet zo goed door. Mensen die wel al zover zijn, zouden binnen dit idee al redelijk op weg zijn om uit te komen bij een leven uit genade.

Als voorwaarde tot een mogelijk leven uit genade staat zelfs de ontwikkeling in onze relaties. Autistische mensen zoals ik zijn dus per definitie uitgesloten ooit zover te komen dat ze eens uit genade zullen kunnen leven.

Marleen spreekt over onvolkomenheden alsof die in de leerschool van God nog omgevormd moeten worden tot betere eigenschappen die richting het leven uit genade zouden gaan. De Bijbel spreekt echter over het totale failliet van ons eigen ik. Die is daarom ook eens voor altijd in de dood van Christus graf gegaan. Die komt er echt nooit meer uit om opgepoetst te worden.

Het nieuwe leven is Christus. Dat nieuwe leven hoeft ook niet opgekalefaterd te worden. Wie denkt nou dat hij of zij nog aan Christus moet sleutelen? In dit soort, meer op de praktijk gerichte, bladen kom je veel van dit onbegonnen sleutelwerk tegen. Juist deze absolute eenheid met Christus is een kenmerk van Gods overvloeiende rijkdommen van genade.

Het idee dat we nou eenmaal niet volmaakt zijn is niet vanuit Gods genade gedacht. Het is vanuit het menselijk denken gedacht. De Bijbel tekent ons al volmaakt in Christus. Daarvan genieten kan nu, zonder enige inspanning onzerzijds. Het is namelijk al een feit in Christus.
Filippi 3:15 Wij allen, die volmaakt zijn,
Colosse 1:28 Ieder mens in Christus volmaakt.
God heeft ons het geloof geschonken om dat feit te omhelzen.

Laat je dus niet van de wijs brengen door genade die aangeleerd wordt alsof het geen genade meer is maar hard zwoegen. Genade die ons redt is onverdiend en toch gekregen. Genade om te leven is eveneens onverdiend en toch gekregen.
Geniet met volle teugen van wat God je schenkt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende