U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Godsdienst Dwingt. Genade Dringt.

Er bestaat geen grotere drijfveer voor het christenleven dan de genade van God. Godsdienst zuigt je helemaal leeg. Een godsdienstig mens is een mens onder dwang. Genade dwingt niet. Genade dringt. Genade werkt een hart vol dankbaarheid uit. Onze heerlijke wandel in genade geeft een enorme geestelijke energiestoot, terwijl godsdienst je geestelijk volkomen uitput.

Wordt iemand die uit genade leeft nooit moe? Wel degelijk! Lichamelijk kunnen we best wel eens aan het eind van ons Latijn zijn zodat we geen stap meer voor de ander kunnen zetten. Natuurlijk! Genade geeft echter telkens opnieuw nieuwe kracht aan de innerlijke mens.
2 Corinthe 4: 16 Al vervalt ook onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Genade sterkt. Genade dringt.
2 Corinthe 5: 14 De liefde van Christus dringt ons,
De is de meest bekende tekst met dit prachtige werkwoord ‘dringen’.

Genade sterkt. Genade dringt.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.
Galaten 2: 14 Hoe kunnen jullie de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen?
Godsdienst legt hier pasbekeerde heidenen gelijk zware lasten op. Het beroerde werkwoord ‘dwingen’.

Genade sterkt. Genade dringt.

Het is opvallend dat dit werkwoord ‘dringen’ nergens slaat op godsdienstig wetticisme.
Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.
Het is opvallend dat dit werkwoord ‘dwingen’ nergens slaat op Gods werking van genade.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Handelingen 26: 11 In alle synagogen trachtte ik [Saulus] hen [de gelovigen] dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen.
Het was een uitgesproken godsdienst dat Paulus dreef om deze gelovigen hiertoe te dwingen.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Handelingen 28: 19 Toen de Joden in verzet gingen, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen;
Toen Paulus zelf door die genade was overweldigd was het dezelfde godsdienst die nu hem dwong.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

2 Corinthe 12: 11 Ik ben onverstandig geworden; jullie hebben mij ertoe genoodzaakt.
Hier was het de hoogmoedige godsdienst van de Corinthiërs die Paulus tot dwaasheid dwong.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Galaten 6: 12 Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten jullie te dwingen tot de besnijdenis,
Opnieuw dezelfde godsdienst als in 2: 14 met hetzelfde dwingen tot zware lasten.

Godsdienst put uit. Godsdienst dwingt.

Genade sterkt. Genade dringt.
Filippi 1: 23-24 Van beide zijden word ik gedrongen ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger voor jullie.

Beide keuzes waren goed. Genade dwingt niet één bepaalde kant op. Er is een zachte hand die ons leidt, de liefdevolle Vaderhand.

Genade is die Goddelijke toerusting, waardoor we het leven van Christus Jezus mogen en kunnen openbaren. Genade dringt ons vanuit een leven dat met volle teugen geniet van Gods werk in en door ons.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende