U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Om Wie Draait Het Nu Eigenlijk?

Het draait niet om jou. Het draait om de Heer.
Bovenstaande uitspraak zal wellicht iedere gelovige bekend overkomen.

Jij hebt een minderwaardigheidsgevoel en zit emotioneel op die vanzelfsprekende wip er maar een eind aan te maken of toch nog maar dat laatste restje levensmoed de kans te geven. ‘Wat ben ik eigenlijk nog waard?’

Het draait niet om jou. Het draait om de Heer.
De rechtzinnigheid striemt in het laatste vleugje overlevingsdrift. ‘Ik ben dus niks waard!’ De wip kantelt.

Alles draait inderdaad om de Heer. Bijbelser kan je het gewoon niet formuleren.
Het is de Heer die ver voordat iets bestond al het hele plan op stapel had staan.
Efeze 3: 11 Het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,
Het is de Heer die op grond van dat plan roept.
Romeinen 8: 28 Wij …., die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.
Het is de Heer die op grond van dat plan uitkiest.
Romeinen 9: 11 Het verkiezend voornemen van God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan, dat Hij riep,
Het is de Heer die op grond van dat plan het rijke erfdeel schenkt.
Efeze 1: 11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil,

Wij zien op naar Degene die het plan had. Het draait alles om Hem.
Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan geroepen heeft. Het draait alles om Hem.
Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan uitkoos. Het draait alles om Hem.
Wij zien op naar Degene die ons volgens dat plan een rijk erfdeel schonk. Het draait alles om Hem. Hij doet alles naar de raad van Zijn wil.
Dit is ons gezichtspunt.

Nu Gods gezichtspunt!
Hij had voor alles jou en mij al in gedachten in Zijn plan. Het draait alles om jou en mij.
Hij heeft jou en mij geroepen volgens dat plan. Het draait alles om jou en mij.
Hij heeft voor jou en mij gekozen volgens dat plan. Het draait alles om jou en mij.

God had het in gedachte om jou en mij dat rijke erfdeel te schenken. Het draait alles om jou en mij. De hele raad van Zijn wil is op jou en mij gericht.

God kijkt naar jou en mij en Hij heeft een gigantisch plezier in ons. Met een enorm genoegen voltrekt hij al Zijn plannen aan ons. Dit hele genot van God aan jou en mij valt door een oubollige vertaling van Gods genoegen vrijwel helemaal weg. Toch staat het er letterlijk.

Efeze 1: 5 God heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil,
Het zat helemaal in de wil van God om jou tot zoon (erfgenaam) te maken. Dat zat in Zijn plan, maar hier blijkt uit dit woordje ‘welbehagen’ dat God daar een enorm plezier in heeft. Handenwringend van genot over jou en mij voert Hij Zijn plannen uit. Het draait bij Hem dus in alles om jou en mij.

Filippi 2: 13 God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou werkt.
Dit is een genadetekst bij uitstek. Bij de godsdienst valt dit niet zo erg goed.

Wij moeten zorgen heilig te leven. Wij moeten dit, wij moeten dat. Die godsdienst heeft dus helemaal niet door hoe zo’n gigantisch plezier God erin heeft om met jou en mij bezig te zijn. Hij gaat aan de slag en geniet daarvan met volle teugen. Wij mogen in dat genot volkomen rusten. Het draait bij Hem dus in alles om jou en mij.

Ben je waardevol voor God. Jij bent voor Hem even waardevol als Zijn Zoon Christus Jezus.
Efeze 1: 6 De heerlijkheid van Zijn genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Dat werkwoord ‘begenadigd’ betekent dat God ons helemaal doordrenkt heeft met Zijn genade. Voller kan echt niet. Zo waardevol ben jij.

Waar genade heerst is de discussie om wie het draait dus een non issue. Het draait om God. Hij werkt. Hij komt tot Zijn doel. Hij volvoert Zijn plan. Het draait om jou en mij. Elk individueel mens en daarmee dus ook alle mensen zijn het voorwerp van Zijn genade en plezier. Wat een gelukkige God en wat een gelukkige mensen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende