U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Pinksteren Wel Is

Pinksteren houdt in dat Gods Heilige Geest ons volledig wil vervullen. We mogen het woord van Christus rijkelijk in ons laten wonen. Paulus bad ervoor dat dit mocht doorwerken bij elke gelovige.
Efeze 1: 16-17 Terwijl ik aan jullie denk bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geeft de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:

Wie Christus recht leert kennen weet dat Zijn genade krachtig het leven van Christus in de gelovige uitwerkt. Die kennis mogen we elkaar toe bidden. God gaat dit krachtig Pinksterwerk ook inderdaad in jou en mij uitwerken.

In het vorig genade knipoogje liet ik al doorschemeren dat ik ervan overtuigd ben dat die overvloeiende rijkdom van genade uiteindelijk zelfs die Teleban (populaire TV-dominees) ook zal overweldigen. Vandaag zien we daar al een voorproefje van bij een uitermate populair Pinkstervoorganger Carlton Pearson.

Iedereen weet dat ik een iets andere Bijbelse lijn volg dan de charismatische. Dat doet echter niets af aan de doorbraak die God hier gaf. Toen de prediking van Carlton Pearson veranderde van extatisch charismatisch in een heldere en duidelijke genadeprediking begon voor deze succesvolle Pinksterprediker de verwerping door de godsdienst.

Jarenlang was hij leider van een megakerk van 6.000 leden. Toen de boodschap van overvloeiende genade in zijn gemeente begon te weerklinken begon een leegloop totdat er nog slechts een handjevol mensen was overgebleven.

Genade is niet populair. Je trekt er geen stadions vol met mensen mee. Het is niet zo’n trekpleister als onverklaarbare illusionistische manifestaties.

Het is echter de rijkdom van genade waarmee God uiteindelijk met iedereen klaar zal komen.

Pearson belandde uiteindelijk in een klein kerkje in San Francisco met homo’s, lesbiënnes, ongewenst zwangere moeders, mensen van de straat en andere moeilijke gevallen.

Is dat nou de krachtige werking van de Geest van wijsheid, die leidt tot een openbaring om Christus recht te kennen? Ja. Zij wasten hem de voeten en namen hem liefdevol op.

Hier volgt het eerste deel van ‘Retourtje Hel’ van de levensgeschiedenis van Carlton Pearson.

Voor de Nederlandse vertaling van Deel 1 click hier

Carlton Pearson had de reikwijdte van Gods genade ontdekt en was het gaan verkondigen. De Geest van wijsheid had hem een rechte kennis van Christus geschonken. Mocht je denken dat nu een nog grotere groep mensen zich achter zijn prediking zou plaatsen, dan heb je niet met de tegenstand van godsdienst gerekend.

Carlton Pearson kreeg met tegenstand te maken, maar ook met een totaal nieuwe bediening.

Hier volgt het tweede deel van ‘Retourtje Hel’ van de levensgeschiedenis van Carlton Pearson.

Voor de Nederlandse vertaling Deel 2 click hier
God heeft Zich op een machtige wijze in het leven van Carlton Pearson geopenbaard. Hij heeft de reikwijdte van Gods overvloeiende genade leren kennen. In zijn leven zien we wat Pinksteren echt is. Het is de Geest van wijsheid en openbaring om Hem (Christus) recht te kennen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende