U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Pinksteren Niet Is

Efeze 5: 18-20 Bedrink je niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt altijd in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,

Vervuld met de Geest zijn staat in krachtige tegenstelling tot ladderzat zijn van alcohol. Dat Pinksteren voor onze tijd een volkomen nuchter gegeven is tekent ook de volgende paralleltekst:
Colosse 3: 16 Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen, zodat je in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God dank brengt in jullie harten.

Waar het woord van Christus heel nuchter rijkelijk doorwerkt ontstaat precies dezelfde uitwerking als daar waar men vol is van de Geest. Het is namelijk precies hetzelfde.

Deze eerste Pinksterdag kijken we naar wat er voor vuilnis in de evangelische wereld door moet gaan voor de vervulling van de Geest.

De Teleban, de predikanten van de moderne Televisiekerk doen hun afgrijselijk werk. Hier zien we de belangrijke evangelische voormannen Kenneth Hagin en Kenneth Copeland aan het werk in hun bediening van zalving van dronkenschap.

Voor de Nederlandse vertaling click hier

De Teleban doet zijn uiterste best om het krachtige werk van God volslagen voor schut te zetten.

Ook Benny Hinn is zo’n prediker die een stevige smet op het Pinksterfeest drukt. Veel Nederlandse zogenaamde leidslieden, waaronder gebedsgenezer Jan Zijlstra, hebben hun bediening ontvangen van deze mentalist.

Bij deze video is geen vertaling nodig. De beelden spreken voor zich, begeleid door het Heavy Metal nummer: ‘Sla de lichamen tegen de vloer

Zijn dit dan geen dienstknechten van God? Nee!!!!!

In de huidige huishouding van genade is er geen sprake van profeten. Een juist zicht op Gods handelen in deze tijd zou al heel wat vergissingen voorkomen.

Zou je er onverhoopt toch van uit willen gaan dat profeten momenteel wel bestonden, dan zouden we de ware en de valse profeet kunnen herkennen aan de Bijbelse beginselen voor een profeet.

Voor de Nederlandse vertaling click hier

Wordt vervuld met de Heilige Geest door Gods woord rijkelijk in je te laten wonen. Dat werkt uit dat Christus, die jouw leven is, Zijn leven in jou ook zal uitwerken.

Het geweldige is dat die overvloeiende rijkdom van genade uiteindelijk deze Teleban zal weten te overweldigen, zoals dat ook bij Paulus gegaan is. In het volgende genade knipoogje hebben we daar een prachtig hedendaags voorbeeld van.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende