U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Toekomstige Zonden Zijn Al Vergeven

Luid protest klinkt allerwegen: ‘Het kan toch zeker niet waar zijn dat al mijn toekomstige zonden nu al vergeven zijn?!!’

Efeze 1: 7 In Hem
[Christus] hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade,
Colosse 1: 14 in wie
[Christus] wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.
Okay, dus het kan gewoon niet waar zijn dat al jouw toekomstige zonden nu al vergeven zijn? Hoe zit het dan met deze twee glasheldere uitspraken?

Een aantal vragen waar je een eerlijk antwoord op moet geven:
1. Van hoeveel zonden wist God al af voordat jij geboren was? (Allemaal!)
2. Hoeveel van die zonden moesten vergeven worden? (Allemaal!)
3. Hoeveel van die zonden vallen onder de vergeving zoals die beschreven wordt in deze twee teksten? (Allemaal!)
4. Hoeveel van die zonden waren toen nog toekomstig? (Allemaal!)
5. Hoeveel zonden vallen onder de uitspraak ‘Het Is Volbracht’? (Allemaal!)

6. Toen jij gered werd, hoeveel zonden heeft God toen vergeven?

Als je nu deze zesde vraag niet met ‘Allemaal!’ beantwoordt, zit er dan in dat antwoord nog enige eerlijke logica?

Valt het ook nog maar ergens te verklaren dat God wel van al jouw zonden al afwist voordat jij geboren was,

dat God besefte dat al jouw zonden vergeven moesten worden,
dat al die zonden nog toekomstig waren toen Christus die verlossing bewerkte,
dat de vergeving van al die zonden bevestigd werd met de uitspraak ‘Het Is Volbracht’,

maar dat God dan toch uiteindelijk maar enkele zonden van jou zou vergeven?

Kan Gods plan inderdaad zo radicaal tegen Zijn eigen uitspraken ingaan dat God uitsluitend die zonden zou vergeven die jij beleden hebt?
Wat je daarmee doet is God (natuurlijk denkbeeldig) opsluiten in jouw eigen tijdskamertje.
Jouw tijd geldt.
Wat jij in die tijd doet heeft zijn invloed op hoeveel God kan vergeven.

Ik kan je zoal zeggen dat God niet past in dat krappe kamertje van jouw tijd.

God staat buiten de tijd en overziet de hele ontvouwing van alle aionen. Alle tijdperken liggen in Zijn hand. Daar rusten ook al jouw zonden. Voor jouw in te delen in verleden, heden en toekomst. Hij ziet het in één oogopslag. Zijn werk van verlossing ligt ook in die hand en heeft daar dan ook betrekking op alle zonden.

Wat een gruwelijk iets is het te moeten leven in de wetenschap dat één enkele niet beleden zonde je de opstanding in kan doen gaan met die ene smet die jou altijd zal blijven veroordelen omdat daar geen vergeving voor zou zijn. Die gedachte is voldoende om je voor de rest van je leven een emotioneel wrak te doen zijn.

We weten gelukkig dat het leven met de Heer een leven uit genade alleen is. Zo’n mensenwerk als zondebelijdenis staat haaks op Gods weg van genade. We mogen weten dat ook op vraag zes het antwoord is: ‘Allemaal’. Zou dat niet zo zijn, dan is genade geen genade meer en vergeving geen vergeving meer.

De kennis van deze God van alle genade maakt ons rijk, maakt ons blij, maakt ons geestelijk voldaan. Het volgende protest dat dan allerwegen zal klinken is:

Romeinen 6: 1 Wat krijgen we nou? Mag je in de zonde blijven, opdat de genade maar zal toenemen?
Romeinen 6: 15 Wat nou weer? Zullen wij maar aan zondigen, omdat wij toch niet onder de wet, maar onder de genade zijn?

Wow! Beter bewijs dan dit protest kan je toch niet krijgen. Het bewijs dat je op de Bijbelse weg van genade zit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende