U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Hoe Word Ik Christen?

De rijkdom van Gods genade is naar het oordeel van veel gelovigen onvoldoende. Men erkent wel dat we door genade gered zijn. Praktisch willen ze daar toch niets van weten.

Godsdienst zegt dat je door een goed leven laat zien dat je een christen bent. Als je in genade gelooft maar er als christen niets van bakt, dan vis je volgens godsdienst toch echt naast het net. Meestal heeft dat het wrange (volslagen onbijbelse) resultaat dat je de eeuwigheid in de hel zult doorbrengen.

Godsdienst komt in gloednieuwe verpakkingen als ‘Doelgericht Leven’,Welvaartsevangelie’, ‘Genezingsboodschap’, ‘Zalving Van Dronkenschap’, ‘Tongenchaos’, Spirituele Reizen’ en wie weet wat ons nog meer te wachten staat.

Godsdienst komt ook in antieke verpakking als ‘Zwaar Calvinisme’, ‘Mocht Het Ooit Staan Te Gebeuren’, ‘Daar Moet Je Wel Wat Voor Doen Wetticisme’, en wie weet wat er nog meer langsgekomen is.

Het is alles terug te brengen tot het nemen van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, wat de mens tot een moreel, ethisch denkend mens gemaakt heeft. Het strooien met normen en waarden om elkaar op te beoordelen en tevens te veroordelen.

Een antiek voorbeeld van deze godsdienst wordt ons in de volgende video van ‘Fairview Drama Ministry’ getekend.

Voor de Nederlandse vertaling click hier
De vraag: ‘Hoe Word Ik Een Christen?’, wordt hier beantwoord met een enorm aantal regels. Als het aan het slot dan toch eindelijk richting Christus lijkt te gaan wordt ook dat opnieuw vakkundig de nek omgedraaid.

Waardoor worden we niet gerechtvaardigd voor God?
Romeinen 3: 20 daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden.

Waardoor zijn we dan wel gerechtvaardigd voor God?
Romeinen 3: 26 Hijzelf is rechtvaardig, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 5: 19
Door de gehoorzaamheid van één zullen de velen rechtvaardigen worden.

Waardoor niet & Waardoor wel gerechtvaardigd?
Galaten 2: 16 We weten, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof tot in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof van Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.

We mogen uit dat geloof leven.
Romeinen 1: 17 De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Galaten 3: 11 De rechtvaardige zal
uit geloof leven.

Het is genade dat ons redt.
Romeinen 3: 24 We worden om niet [gratis] gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Mocht je nog steeds denken dat jouw goede gedrag iets met je redding te maken heeft, dan zegt de Bijbel dat je tot nu toe helaas nog los van Christus staat, oftewel buiten de genade.
Galaten 5: 4 Je bent los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade sta je.

Godsdienst kent nog steeds de ontelbare massa, waar genade het nog steeds met een klein groepje moet doen. Die ontelbare massa wacht geen eeuwigheid in de hel. Dat denkbeeld past bij godsdienst, niet bij de Bijbel. Het geweldige van genade is dat ook die ontelbare massa met die genade overweldigd zal worden. We mogen het dus rustig in de hand van die God van alle genade laten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende