U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Redding Wereld: Eén Jaar Uitgesteld

In Kopenhagen is er een laf akkoord getekend dat meeste kans niets zal blijken voor te stellen.
Men spreekt van gebrek aan leiderschap, lef en vertrouwen. Geen enkele wereldleider durfde uit zijn loopgraaf te stappen.

De redding van de wereld is één jaar opgeschoven, ondanks Nederlandse inbreng.

Vlak voor het moment dat de hele wereld eraan denkt dat de Redder van de wereld geboren is, komen wij mensjes met onze eigen inspanningen.
Lukas 2: 11 Vandaag is aan jullie de Redder geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

We kunnen allemaal uit de Bijbel weten dat deze aarde met de mens erop nog minstens een duizend jaar te gaan heeft. De grootste inzet ooit om de wereld te redden is 2.000 jaar terug tot een glorierijk einde gebracht.
Johannes 4: 42 Wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk de Redder van de wereld is.
Johannes 12: 47 Ik
[Christus] ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
1 Timotheus 2: 3-4
God, onze Redder, die wil dat alle mensen gered worden,
1 Timotheus 4: 10 Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die een
Redder is van alle mensen,
1 Johannes 4: 14 Wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als
Redder van de wereld.

Zo vlak voor Kerst kan je toch maar op Eén Persoon wijzen, die werkelijk de wereld redt.
Handelingen 16: 31 Stel je vertrouwen op de Here Jezus en je zal gered worden.
Hij is de Koning der koningen. De wereldleiders faalden. De Koning van de wereldleiders slaagt triomfantelijk met Zijn reddingsactie.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende