U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zondigen Wanneer Je Maar Zin Hebt?

Betekent ‘Genade’ dat ik maar kan zondigen wanneer ik daar zin in heb?
Ja, inderdaad! Dat is inderdaad de consequentie van genade.

Was dit niet de consequentie van genade, dan had Paulus nooit die tegenstand gehad die hij nu zo duidelijk verwoordt.
Romeinen 6: 1-2 Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen? Volstrekt niet!

Romeinen 6: 15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

De mensen waren geprikkeld door Paulus prediking van genade. Dat leverde deze twee tegenwerpingen op. De basisfout die aan deze vragen ten grondslag ligt is dat men niet ziet dat Gods praktische genade werkt op grond van het feit dat we één zijn gemaakt met Christus.

Mijn antwoord dat je maar kan zondigen wanneer je daar zin in hebt als je door genade geleid wordt, klopt helemaal met Paulus antwoord dat je volstrekt niet gaat zondigen als je onder de genade bent. We zijn geen zondaren meer, maar heiligen.

De vrijheid in Christus, waar genade je in plaatst, maakt dat je alles kan doen waar je zin in hebt. Genade gaat er namelijk vanuit dat jouw eenheid met Christus zo’n werkelijkheid is dat jij zelfs de zin van Christus hebt.
1 Corinthe 2: 16 Wij hebben de zin van Christus.

Waar heeft Christus zin in? Waar genade heerst, daar is dat jouw en mijn zin. Zonde hoort niet tot het favorietenlijstje van Christus.
Jesaja 53: 9 Hij [De beloofde Messias] heeft geen onrecht gedaan, en ook geen bedrog is in Zijn mond geweest.
Johannes 8: 46 Wie van jullie overtuigt Mij
[Christus] van zonde?
2 Corinthe 5: 21 Christus, die geen zonde gekend heeft,
Galaten 2: 17 Staat Christus in dienst van de zonde? Volstrekt niet.

Hebreeën 4: 15 Christus de hogepriester, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder de zonde.
1 Petrus 2: 22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
1 Johannes 3: 5 Geen zonde is in Hem
[Christus].

Er is geen zonde in Hem, dus komt er ook geen zonde uit Hem. Die hele mogelijkheid was ten ene male uitgesloten. Dat is de reden dat Paulus reageert met ‘volstrekt niet!’. Kijk eens wat het onderwerp is van Romeinen 6, zoals dat tussen die verzen 1 en 15 uitgewerkt wordt. Dat is onze eenheid met Christus.

Kunnen we zondigen als we daar zin in hebben? Ja, die vrijheid hebben we.
Zullen we zondigen onder genade? Nee, Christus zondigt niet.
Deze eenheid met Christus verklaart teksten die telkens opnieuw door echt Bijbelgelovige leraars ontkracht worden. Men redeneert dat dit toch niet waar kan zijn?!

1 Johannes 3: 6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.
1 Johannes 3: 9 Een ieder, die uit God geboren is,
doet geen zonde; want het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

1 Johannes 5: 18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

We hoeven geen theologisch verzinsel op te bouwen om dat ‘niet zondigen’ te ontkrachten. Het betekent namelijk precies wat er staat. Gods Geest voorzag zelfs dat hier aan gesleuteld zou worden en definieert het nog even nader met ‘hij kan niet zondigen’.

Waarom kan dit nou eenmaal niet? Omdat de boze geen vat op ons heeft. Hier zien we helemaal onze eenheid met Christus nog nader uitgewerkt. Dit wordt namelijk verder alleen van de Heer gezegd.

Johannes 14: 30 De overste van de kosmos komt en heeft aan Mij niets,

Satan vindt geen aanknopingspunt bij de Heer.
De genade van God heeft ons één gemaakt met die Heer in Zijn dood, maar ook zijn opstanding en verheerlijking.
De boze heeft nu ook geen vat meer op ons.

We mogen alles doen waar we zin in hebben. De zin van Christus is namelijk onze zin.
Zonde valt buiten het plaatje van Christus zin. We hoeven er niet tegen te strijden. We hoeven ons er niet tegen te wapenen.
We mogen bekleed zijn met Christus en genieten van Zijn genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende