U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Genade Komt Altijd Alleen

Er zijn van die zwartgalligen die overal ellende en rampspoed zien. Hebben ze een schaafwondje dan ligt de vinger er bijna af. Ontsteekt het wondje, dan hebben ze een infectie.

Ze onderscheiden een ader op de arm, de infectie trekt naar het hart.
Een ongelukje komt nooit alleen.

O mensen, wacht! Ik moet dit knipoogje voortijdig afsluiten.
Mijn PC begin te fikken! Machtelt dondert van de trap!!

Er gaat een bal door het glas van de voordeur!!! De balken van het zolderdak begeven het!!!!
Het huis stort in!!!! iK SPRING NOG NET OP TIJD HET RAAM UIT!!!!!

Een ongelukje komt nooit alleen.

Onzin natuurlijk. Ongeluk bepaalt ons leven niet. De gelukkige God bepaalt dat en Hij werkt via genade.
Genade komt altijd alleen.

God leidt ons niet via ongeluk met alles wat daar dan nog aan vast zit. God leidt ons via genade. Het geweldige van genade is dat het altijd alleen komt.

Godsdienst maakt van genade iets waar wij mensen nog iets aan toevoegen. Godsdienst kent genade plus. De Bijbel kent dat niet.
Genade komt altijd alleen.

Genade komt altijd alleen. Het is dan ook genoeg om bij te blijven.
Handelingen 13: 43 Paulus en Barnabas spraken tot hen en drongen bij hen aan om te blijven bij de genade van God
Genade komt altijd alleen. Daar wordt geen werk aan toegevoegd.
Romeinen 4: 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.

Romeinen 11: 6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen genade meer.
Genade komt altijd alleen.

Genade komt altijd alleen. Daar is geen wet bij nodig.
Romeinen 6: 14 Jij bent niet onder de wet, maar onder de genade.
Galaten 2: 21 Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus vergeefs gestorven.
Galaten 5: 4 Je bent los van Christus, als je door de wet gerechtigheid verwacht; Je staat dan buiten de genade.
Genade komt altijd alleen.

Genade komt altijd alleen. Voor het hele leven. Voor de hele dienst.
1 Corinthe 15: 10 Door de genade van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God, die met mij is.
2 Corinthe 9: 8 God is machtig alle genade in jou overvloedig te schenken, opdat jij, in alle opzichten altijd van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig zult zijn,
Genade komt altijd alleen. Die genade is namelijk meer dan genoeg.
2 Corinthe 12: 9 Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is genoeg voor jou,
Genade komt altijd alleen. Een prachtwerk van de gelukkige God!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende